Навигационна пътека

Дългият път към равенството между половете - следващата стъпка напред - 21/09/2010

Хора с различни професии: готвач, бизнес дама, механик, жена лекар и др. © EU

Нов план е насочен основно към намаляване на различията в заплащането и по-лесен достъп на жените до ръководни постове в предприятията. Водещ приоритет е и борбата с домашното насилие.

Въпреки напредъка по отношение на равенството през последните години, в ЕС жените все още получават средно с 18 % по-малко от мъжете. Те също така заемат много по-малък брой ръководни позиции, а вероятността да станат жертви на домашно насилие е много по-голяма.

Освен че е основно право, равенството между половете е и изключително важно за растежа и конкурентоспособността в ЕС. Навлизането на повече жени на трудовия пазар ще помогне на ЕС да постигне целта си за 75 % заетост до 2020 г.

"За да заработи отново двигателят на растежа, Европа трябва да използва по-добре таланта на жените, включително на ръководни постове", заяви комисарят по правосъдие, основни права и гражданство Вивиан Рединг.

Новата петгодишна стратегия за равенство между половете предлага квоти за ръководните постове в компании и други мерки, за да могат повече жени да достигнат до висшия мениджмънт. Една от целите на плана е да се увеличи общия брой на жените, които работят като наети или самонаети лица, и да се сложи началото на ежегодна проява за повишаване на осведомеността, наречена "Европейски ден на равното заплащане". Всяка година ЕС ще кани работодатели, профсъюзи и други заинтересовани групи на диалог за равенството между половете, за да бъде оценяван напредъка.

ЕС планира и мерки за борба с домашното насилие, които се ползват с огромна обществена подкрепа Englishfrançais .

Стратегията ще обхване и области, в които в момента мъжете са в неравностойно положение, като ще включва мерки за увеличаване на възможностите на бащите за родителски отпуск и за намаляване на процента на преждевременно напусналите училище момчета.

Хартата на жените

Още за равенството между жени и мъже в ЕС

Стратегията "Европа 2020" DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки