Navigačný riadok

Európania sa stále stretávajú s prekážkami, keď chcú pracovať v zahraničí - 13/07/2010

Mladá žena s ceruzkou si prezerá pracovné ponuky v novinách ©EC

Výsledky prieskumu ukázali, že jeden z dvoch Európanov je ochotný skúsiť šťastie v zahraničí, ak si nevie nájsť prácu vo svojej vlasti

V inom ako svojom členskom štáte EÚ žije 11,3 millióna Európanov, čo je o 4 milióny viac ako pred desiatimi rokmi, no stále len 2,3 % populácie EÚ.

Tieto čísla prináša dnes zverejnená správa EÚ English , ktorá zároveň dosvedčuje, že Európania nedostatočne využívajú právo pracovať kdekoľvek v Únii. Ide pritom o jednu z hlavných výhod jednotného európskeho trhu a významný prvok jeho úspechu.

Správa prináša aktualizované informácie o stave práv migrujúcich pracovníkov EÚ vo svetle súdnych rozhodnutí, ktoré v posledných desaťročiach rozšírili ich záber. Súdny dvor Európskej únie napríklad rozhodol, že medzi pracovníkov patria aj dočasní pracovníci alebo športovci, ktorí pôsobia a zarábajú v inom členskom štáte EÚ.

Správa je súčasťou obnoveného úsilia o zjednodušenie pravidiel pre Európanov, ktorí chcú pracovať v inom členskom štáte Únie. Nový hospodársky plán EÚ na nasledujúce desaťročie ráta s väčšou mobilitou pracovníkov ako s kľúčom na znižovanie nezamestnanosti, ktorá výrazne stúpla počas recesie. V máji bola miera nezamestnanosti 9,6 %, pričom v tom istom mesiaci v roku 2008, t. j. ešte pred vypuknutím finančnej krízy, sa pohybovala na úrovni 6,8 %.

"Za pomoci pracovnej mobility možno znížiť nezamestnanosť, keďže sa vytvorí prepojenie medzi uchádzačmi o zamestnanie a voľnými pracovnými pozíciami," uviedol komisár pre zamestnanosť László Andor. "Európania vedia o prednostiach mobility, no stále sa pri presune za prácou v rámci Európy stretávajú s prekážkami."

Spolu so správou bol zverejnený aj prieskum, podľa ktorého by 48 % Európanov uvažovalo o hľadaní zamestnania v inej krajine alebo inom regióne, keby prišlo o prácu. V zahraničí zamýšľa v budúcnosti pracovať 17 % opýtaných.

Okrem právnych prekážok sa Európania musia vyrovnať aj s administratívnymi a praktickými komplikáciami. Ubytovanie, jazyk a práca druhého z partnerov - to sú len niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú cezhraničnú mobilitu.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy