Cosán nascleanúna

Baic fós d'Eorpaigh chun oibriú thar lear - 13/07/2010

Bean óg le peann luaidhe ag léamh fógrán poist i nuachtán ©EC

Taispeánann suirbhé go mbogfadh duine as gach beirt Eorpach mura mbí obair ar fáil dóibh sa bhaile

Tá cónaí ar 11.3 mhilliún Eorpach i dtír AE seachas a dtír féin, 4 mhilliún níos mó ná 10 mbliana ó shin ach fós níl iontu ach 2.3% de dhaonra an AE.

Luadh an líon i dtuarascáil AE English inniu mar fhianaise nach leor líon na nEorpach a thairbhíonn a gceart chun oibriú in aon áit san Aontas - ceann de phríomhthairbhí an mhargaidh aonair Eorpaigh agus tábhachtach dá rath.

Nuashonraíonn an tuarascáil na cearta atá ag oibrithe imirceacha san AE faoi léas na gcinntí cúirte a leathnaigh a raon le deich mbliana anuas. Rialaigh an Chúirt Bhreithiúnais Eorpach, mar shampla, gur oibrithe iad daoine atá fostaithe go sealadach agus lúthchleasaithe a íoctar chun imirt i dtíortha eile san AE.

Cuid d'iarracht is ea an tuarascáil chun oibriú thar lear san AE a éascú d'Eorpaigh. D'aithin plean nua geilleagrach 10 mbliana an Aontais lucht saothair níos soghluaiste mar eochair chun an dífhostaíocht a ísliú, d'éis gur ardaigh an cúlú go mór í. Ráta 9.6% a bhí ann i mBealtaine, i gcomparáid le 6.8% an mhí chéanna in 2008, roimh an ngéarchéim airgeadais.

"Tig le soghluaiseacht oibrithe dífhostaíocht a ísliú trí dhaoine a chur sna poist atá ar fáil," arsa Coimisinéir na fostaíochta László Andor. "Aithníonn Eorpaigh an fhíric sin ach fós bíonn baic rompu is iad ar thóir oibre san Eoraip."

Taispeánann suirbhé a foilsíodh i dteannta na tuarascála go smaoineodh 48% na nEorpach ar dhul ag lorg oibre i dtír nó i réigiún eile dá gcaillfidís a bpost. Tá i gceist ag thart ar 17% acu oibriú thar lear amach anseo.

Seachas na baic dhlíthiúla, bíonn constaicí riaracháin is praiticiúla roimh Eorpaigh. I measc na dtosca a bhfuil tionchar acu ar shoghluaisteacht thrasteorann tá teanga, tithíocht agus fostaíocht don chéile.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links