Διαδρομή πλοήγησης

Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να συναντούν δυσκολίες για να εργαστούν στο εξωτερικό - 13/07/2010

Νεαρή γυναίκα διαβάζει τις μικρές αγγελίες εφημερίδας © EC

Έρευνα δείχνει ότι ένας στους δύο Ευρωπαίους είναι πρόθυμος να φύγει από τον τόπο του εάν δεν μπορεί να βρει εκεί δουλειά

Σχεδόν 11,3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν εκτός της πατρίδας τους, σε άλλη χώρα της ΕΕ. Σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε μεν κατά 4 εκατομμύρια, εξακολουθεί όμως να αντιστοιχεί σε μικρή μερίδα του πληθυσμού της Ευρώπης, και συγκεκριμένα στο 2,3% των Ευρωπαίων.

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται σήμερα σε έκθεση της ΕΕ English και δείχνουν ότι δεν είναι αρκετοί οι Ευρωπαίοι που αξιοποιούν το δικαίωμα τους να εργασθούν σε μια άλλη χώρα της Ένωσης. Το δικαίωμα αυτό συνιστά ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία της.

Η έκθεση παρέχει επίσης τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των διακινούμενων εργαζομένων στην ΕΕ, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα δικαστικών αποφάσεων που έχουν επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων αυτών την τελευταία δεκαετία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε, για παράδειγμα, ότι ως εργαζόμενοι νοούνται και τα άτομα με προσωρινή απασχόληση, καθώς και οι αθλητές που αμείβονται για να παίζουν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η έκθεση αποτελεί μέρος νέων προσπαθειών να καταστεί ευκολότερη η εργασία στο εξωτερικό για τους κατοίκους της ΕΕ. Σύμφωνα με το νέο 10ετές οικονομικό σχέδιο της ΕΕ, η αύξηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού έχει εξαιρετική σημασία για τη μείωση της ανεργίας, η οποία αυξήθηκε κατακόρυφα κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Το ποσοστό των ανέργων ανήλθε σε 9,6% τον Μάιο, έναντι του 6,8% που ήταν πριν από έναν χρόνο ακριβώς, προτού ξεσπάσει η χρηματοπιστωτική κρίση.

"Η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας, επειδή θα υπάρχει καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς", ανέφερε ο επίτροπος Απασχόλησης, Λάσλο Άντορ. "Οι Ευρωπαίοι έχουν αντιληφθεί το γεγονός αυτό, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια για να εργαστούν σε άλλες χώρες της Ευρώπης."

Παράλληλα με την έκθεση, δημοσιεύθηκε έρευνα που δείχνει ότι το 48% των Ευρωπαίων θα εξέταζαν σοβαρά το ενδεχόμενο να εργαστούν σε άλλη χώρα ή πόλη σε περίπτωση που χάσουν τη δουλειά τους. Ακόμη, ένα ποσοστό 17% σκέφτεται να εργαστεί μελλοντικά στο εξωτερικό.

Εκτός από τα νομικά κωλύματα, οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν επίσης διοικητικά και πρακτικά εμπόδια. Η εύρεση στέγης, η ξένη γλώσσα και οι δυνατότητες απασχόλησης των συζύγων είναι μερικοί μόνον από τους ανασταλτικούς παράγοντες για τη διασυνοριακή κινητικότητα.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι