Sökväg

Offentlig debatt om pensionssystemens framtid - 07/07/2010

Den åldrande befolkningen och den ekonomiska krisen sätter press på pensionssystemen. EU föreslår olika strategier och uppmanar till offentlig debatt.

I EU går det för närvarande fyra människor i arbetsför ålder (15–64 år) på varje person som fyllt 65 år. År 2060 kommer det bara att vara två. När den arbetsföra befolkningen krymper ställs EU-länderna inför ett dubbelt problem: Lägre pensionsintäkter ska räcka för fler pensioner.

Det blir inte bättre av att den ekonomiska krisen sätter press på de offentliga finanserna och minskar pensionsfondernas värde. Bland européerna tror 73 procent att de i framtiden kommer att få en lägre pension och att de måste jobba längre och spara mer. Dessutom är 54 procent rädda för att bli fattiga på ålderns höst.

I en ny rapport undersöker kommissionen hur man kan säkra pensionssystemen. Ett av förslagen är att man ska få människor att stanna kvar på arbetsmarknaden längre och söka jobb även i andra EU-länder. Ett annat går ut på att öppna upp den europeiska marknaden för nya typer av pensionsplaner och att hjälpa människor att fatta välgrundade pensionsval.

Allmänheten uppmanas att komma in med synpunkter på de frågor som tas upp i rapporten. Svaren måste ha kommit in senast den 15 november.

Läs mer om pensionssystemens framtid i EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar