Navigatsioonitee

EL algatab konsultatsiooni pensionisüsteemide tuleviku üle - 07/07/2010

Pensionisüsteemid on vananeva elanikkonna ja majanduskriisi tõttu tugeva surve all. Uues ELi aruandes esitatakse poliitilised valikuvõimalused ja kutsutakse erinevaid sidusrühmi üles andma tagasisidet.

Praegu on ELis neli tööealist (15–64-aastast) kodanikku iga 65-aastase ja vanema kodaniku kohta. Aastaks 2060 väheneb see suhe kaks korda. ELi liikmesriikide valitsuste jaoks kujutab vähenev tööealine elanikkond topeltprobleemi: vähem riiklikele pensionisüsteemidele laekuvat tulu ja rohkem pensionipõlve veetvaid ülalpeetavaid inimesi.

Majanduskriis on survet veelgi tugevdanud, kurnates riikide rahandust ning kahandades mitmete erapensionifondide väärtust. 73% eurooplastest peavad tõenäoliseks, et nende pension väheneb, või arvavad, et peavad pensionile minekut edasi lükkama või vanaduspäevadeks rohkem raha säästma. 54% vastajatest on mures selle pärast, et peavad oma vanaduspõlve vaesuses veetma.

Täna avaldatud dokumendis uurib komisjon võimalusi pensionisüsteemide kindlustamiseks. Näiteid mõnedest ettepanekutest: julgustada inimesi tööturule jääma ja kasutama töövõimalusi teistes ELi liikmesriikides; avada Euroopa turg erinevatele pensioniskeemidele ja aidata inimestel teha oma tulevaste pensionide kohta teadlikke valikuid.

Avalikkust kutsutakse üles avaldama oma arvamust seoses kõnealuses dokumendis tõstatatud küsimustega. Tähtaeg vastuste esitamiseks on 15. november.

Lugege täiendavalt ELi pensionisüsteemide tuleviku kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad