Навигационна пътека

ЕС започва дебат за бъдещето на пенсиите - 07/07/2010

Пенсионните системи са под натиск поради застаряването на населението и икономическата криза. В нов доклад на ЕС се представят възможностите за бъдещата политика и се приканват всички заинтересовани страни да споделят своите мнения и коментари.

В момента в ЕС на всеки човек на 65 или повече години се падат четирима души в трудоспособна възраст (15 – 64 г.). През 2060 г. те ще са само двама. За правителствата на ЕС намаляващото население в трудоспособна възраст представлява двойно предизвикателство – по-малко доходи за финансиране на пенсиите и повече пенсионери, които се нуждаят от издръжка.

Икономическата криза увеличи натиска, като постави под напрежение публичните финанси и понижи стойността на активите на много частни пенсионни фондове. 73% от европейците вече смятат, че ще получават по-ниски пенсии, ще работят по-дълго или ще трябва да спестяват повече. 54% се притесняват, че ще живеят в бедност на старини.

В зелена книга, публикувана днес, Комисията изследва възможностите за съхраняване на пенсионните системи. Сред предложенията са насърчаване на хората да остават по-дълго на пазара на труда и да се възползват от възможностите за работа в други страни от ЕС, отваряне на европейския пазар за повече видове пенсионни планове и подпомагане на хората да направят информиран избор за пенсионния си доход.

Обществеността е поканена да коментира въпросите, повдигнати в книгата. Крайният срок за изпращане на мнения и коментари е 15 ноември.

Повече за бъдещето на пенсиите в ЕС

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки