Sökväg

Romerna - att bryta den onda cirkeln - 08/04/2010

Romer på fortbildning i ett klassrum ©EU

EU-länderna måste bli bättre på att utnyttja EU-pengar för att integrera romerna i samhället.

Den romska befolkningen i EU har ökat kraftigt sedan länderna i Östeuropa blev EU-medlemmar 2004 och 2007. Det bor mellan 10 och 12 miljoner romer i EU och de är därmed en av de största etniska minoriteterna i unionen.

De flesta romer lever i fattigdom i utkanten av samhället. De har väldigt begränsad tillgång till utbildning, jobb och sjukvård - en ond cirkel som är svår att bryta.

EU-kommissionen har därför startat ett program för att få bort de viktigaste hindren för romernas integrering. EU-länderna uppmanas nu att bli bättre på att utnyttja de EU-pengar som har avsatts.

Pengarna kommer framför allt från Europeiska socialfonden, som med cirka 12 miljarder euro står för 10 procent av EU:s budget. Fondpengarna går till projekt som ska minska de sociala klyftorna i EU.

På romernas nationaldag den 8 april inleds det andra toppmötet om romerna i spanska Córdoba. Till konferensen kommer företrädare för EU-institutionerna, medlemsländerna och olika organisationer, bland annat romska organisationer. Världsbankens chef Theodore Ahlers och finansmannen George Soros väntas också delta.

Det är ett tillfälle att sammanfatta resultaten hittills och diskutera kommissionens nya strategi. En annan punkt på programmet är hur EU-länderna har infört de nya EU-reglerna mot diskriminering och rasism i sin egen lagstiftning. Kommissionen har inlett rättsliga förfaranden mot 24 länder som inte har uppfyllt sina skyldigheter. Tolv av ärendena pågår fortfarande.

Att regler mot diskriminering och rasism behövs visar en undersökning som EU:s byrå för grundläggande rättigheter English gjorde 2009. Över hälften av de tillfrågade romerna säger att de hade diskriminerats under det gångna året.

EU och romerna

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar