Navigačný riadok

Snaha o prelomenie začarovaného kruhu - 08/04/2010

Rómski študenti počas odbornej prípravy v triede ©EU

EÚ vyzýva členské štáty, aby využili dostupné finančné prostriedky na účely sociálneho začlenenia Rómov.

Po rozšírení Únie o nové členské štáty v rokoch 2004 a 2007 mnohonásobne stúpol počet rómskeho obyvateľstva v EÚ. Podľa odhadov sa dnes k rómskej národnosti hlási približne 10 až 12 miliónov občanov, čo z nej robí najpočetnejšiu etnickú menšinu v EÚ.

Väčšina Rómov žije v chudobe a na okraji spoločnosti s obmedzeným prístupom k vzdelaniu, zamestnaniu a lekárskej starostlivosti. Ide o začarovaný kruh bez zdanlivého riešenia.

Európska komisia preto predstavila program, ktorý by mal riešiť najpálčivejšie problémy s rómskou integráciou. Na tento účel sú k dispozícii fondy EÚ, ktoré by mali členské štáty začať využívať vo väčšej miere.

Najdôležitejší nástroj integrácie je Európsky sociálny fond s rozpočtom 12 miliárd EUR (cca 10 % celkového rozpočtu EÚ). Finančné prostriedky získajú najmä projekty, ktorých cieľom je zvýšenie sociálnej súdržnosti v EÚ.

Predmetom 2. európskeho rómskeho samitu, ktorý sa dnes (medzinárodný deň Rómov) a zajtra koná v španielskej Córdobe, je bilancia dosiahnutého pokroku a diskusia o novej stratégii Komisie.

Účastníkmi konferencie sú zástupcovia inštitúcií EÚ, členských štátov, organizácií občianskej spoločnosti, ako aj rómskych združení. Očakáva sa aj účasť prezidenta Svetovej banky Theodora Ahlersa a investičného bankára a filantropa Georga Sorosa.

Ďalšou témou konferencie bude uplatnenie právnych predpisov EÚ proti diskriminácii a rasizmu v členských štátoch. Komisia napríklad začala konanie proti 24 členským štátom, ktoré netransponovali uvedené právne predpisy do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Dvanásť z týchto prípadov je ešte v štádiu riešenia.

Skutočnosť, že riešenie týchto otázok je viac ako na mieste dokazuje aj prieskum, ktorý v roku 2009 vypracovala Agentúra EÚ pre základné práva English . Viac ako polovica opýtaných Rómov v ňom uviedla, že sa v uplynulom roku stala obeťou diskriminácie.

EÚ a Rómovia

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy