Ścieżka nawigacji

Przełamać zaklęty krąg wykluczenia Romów - 08/04/2010

Członkowie społeczności romskiej na zajęciach w klasie © UE

Komisja apeluje do państw członkowskich o wykorzystywanie w większym stopniu udostępnionych im funduszy unijnych w celu integracji społecznej Romów.

Wraz z rozszerzeniem UE na wschód w roku 2004 i 2007 wielokrotnie wzrosła liczba mieszkających na jej terytorium Romów. Obecnie liczbę ludności należącej do wspólnot Romów szacuje się na 10-12 milionów. Tym samym jest to największa mniejszość etniczna w Unii Europejskiej.

Większość Romów żyje w ubóstwie na marginesie społeczeństwa. Ich dostęp do edukacji, miejsc pracy i usług zdrowotnych jest bardzo ograniczony - to zaklęte koło, które bardzo trudno jest przełamać.

Dlatego też Komisja Europejska zaproponowała program dotyczący rozwiązania najważniejszych problemów w zakresie integracji Romów. Do dyspozycji państw członkowskich są fundusze unijne, które jednak są wykorzystywane w niedostatecznym stopniu.

Najważniejsze narzędzie spośród nich stanowi Europejski Fundusz Społeczny, którego środki opiewają na kwotę 12 miliardów euro, a więc prawie 10 proc. całego budżetu unijnego. Fundusz ten wspiera projekty mające na celu poprawę spójności społecznej w Unii.

Podczas drugiego europejskiego szczytu w sprawie Romów, odbywającego się dziś w (Międzynarodowym Dniu Romów) i jutro w hiszpańskiej Kordobie, podsumowane zostaną dotychczasowe postępy. Poza tym omówiona zostanie nowa strategia Komisji.

W konferencji udział biorą przedstawiciele instytucji unijnych, państw członkowskich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym również zrzeszeń Romów. Wśród zaproszonych gości oczekiwani są dyrektor Banku Światowego Theodore Ahlers oraz bankier inwestycyjny i filantrop George Soros.

Innym tematem poruszanym na konferencji jest wprowadzanie w życie przez państwa członkowskie przepisów unijnych zakazujących dyskryminacji i rasizmu. Komisja podjęła kroki prawne przeciwko 24 krajom UE, które nie dopełniły swoich zobowiązań w tym zakresie. Dwanaście z tych spraw nadal jest w toku.

Kwestia uregulowania tych aspektów jest szczególnie ważna, co pokazuje przeprowadzona w 2009 r. przez Agencję Praw Podstawowych UE ankieta English . Wynika z niej, że ponad połowa ankietowanych Romów doświadczyła w minionym roku dyskryminacji.

Unia Europejska a Romowie

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki