Navigācijas ceļš

Jāizkļūst no apburtā loka romu sociālajā integrācijā - 08/04/2010

Čigāni tālākizglītības kursos ©EK

Dalībvalstis aicinātas romu sociālajai integrācijai vairāk izmantot ES līdzekļus.

Līdz ar abām pēdējām ES paplašināšanās kārtām, kas notika 2004. un 2007. gadā, ir vairākkārt palielinājies ES teritorijā dzīvojošo romu skaits. Pašlaik ES dzīvo aptuveni 10-12 miljoni šīs kopienas pārstāvju, un čigāni ir viena no lielākajām ES mazākumtautībām.

Vairums čigānu dzīvo nabadzībā un ir atstumti no pārējās sabiedrības. Viņiem ir ļoti ierobežotas iespējas saņemt izglītību, medicīnisko aprūpi un atrast darbu. Tas ir apburtais loks, no kura grūti izkļūt.

Tāpēc Eiropas Komisija ir ierosinājusi programmu, kā risināt svarīgākās romu integrācijas problēmas. Šim nolūkam ir iedalīti ES līdzekļi, un Komisija aicina dalībvalstis tos izmantot aktīvāk.

Visnozīmīgākais finansiālās palīdzības sniedzējs ir Eiropas Sociālais fonds. Tas pārvalda apmēram 12 miljardus eiro, kas ir ap 10 % no ES budžeta. Fonds atbalsta projektus, kas veicina sociālo kohēziju ES.

Otrajā Eiropas romu sanāksmē, kas Spānijas pilsētā Kordovā norisinās šodien, Starptautiskajā romu dienā, un turpināsies arī rītdien, atskatās uz līdzšinējiem panākumiem un apspriež Komisijas jauno stratēģiju.

Šajā konferencē piedalās ES iestāžu, dalībvalstu, pilsoniskās sabiedrības organizāciju, tostarp arī čigānu organizāciju, pārstāvji. Tiek gaidīts ierodamies arī Pasaules bankas direktors Teodors Ahlers, kā arī investīciju baņķieris un filantrops Džordžs Soross.

Vēl viens aktuāls jautājums ir tas, kā dalībvalstis īsteno ES noteikumus par diskriminācijas un rasisma apkarošanu. Komisija sākusi tiesvedību pret 24 ES dalībvalstīm, kas šajā ziņā nebija izpildījušas savas saistības. Vēl aizvien tiek izskatītas 12 no minētajām lietām.

ES Pamattiesību aģentūras veiktajā aptaujā English , kas notika 2009. gadā, vairāk nekā puse aptaujāto čigānu norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā viņi ir cietuši no diskriminācijas. Tas liecina, ka problēma ir nopietna un ka ir ārkārtīgi svarīgi to atrisināt.

ES un romi

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites