Navigointipolku

EU tukee romanien osallistamista - 08/04/2010

Romaninaisia lisäopetuksessa © EU

EU-maiden olisi hyödynnettävä EU:n rahastoja romaniväestön sosiaalisen osallistamisen tukemiseen.

EU:n romaniväestön määrä lisääntyi huomattavasti unionin itälaajentumisen yhteydessä vuosina 2004 ja 2007. Nykyään romaneja arvioidaan olevan EU:ssa 10-12 miljoonaa. Romanit ovatkin Euroopan unionin suurin etninen vähemmistö.

Useimmat romaniyhteisöt kärsivät köyhyydestä ja yhteiskunnallisesta syrjäytymisestä. Niiden on vaikea katkaista noidankehää, jossa työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet ovat heikot ja terveydenhuoltopalvelut puuttuvat.

Euroopan komissio on käynnistänyt ohjelman, jonka tavoitteena on edistää romaniväestön sosiaalista osallistamista. Komissio haluaa, että EU-maat käyttäisivät entistä paremmin hyväksi romanien aseman kohentamiseen tarkoitettuja EU:n sosiaalirahastojen varoja.

Keskeisessä asemassa on etenkin Euroopan sosiaalirahasto, jonka 12 miljardin euron varat ovat noin kymmenen prosenttia EU:n talousarviosta. Niillä rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta EU:ssa.

Romaniyhteisöjen asemaa käsitellään 8.-9.4. Córdobassa Espanjassa järjestettävässä toisessa romaniväestöä käsittelevässä EU:n huippukokouksessa. Kansainvälisen romanipäivän (8.4.) yhteyteen ajoittuvassa kokouksessa keskustellaan myös komission uudesta strategiasta.

Kokoukseen osallistuu edustajia EU:n toimielimistä, jäsenmaista, romaniyhteisöistä ja kansalaisyhteiskunnan järjestöistä. Myös Maailmanpankin johtajistoon kuuluvan Theodore Ahlersin sekä hyväntekeväisyyshankkeistaan tunnetun suursijoittajan George Sorosin odotetaan osallistuvan Córdoban kokoukseen.

Kokouksessa arvioidaan myös sitä, miten EU-maat ovat onnistuneet syrjintää ja rasismia koskevan EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa. Komissio on aiemmin aloittanut oikeustoimet 24:ää jäsenmaata vastaan. Näistä oikeustoimista on edelleen vireillä kaksitoista.

Syrjinnän torjuntaa koskevien säännösten tärkeys tulee esiin myös Euroopan unionin perusoikeusviraston English vuonna 2009 tekemässä selvityksessä. Yli puolet haastatelluista romaneista kertoi joutuneensa syrjityksi edeltävien 12 kuukauden aikana.

EU ja romanit

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä