Navigatsioonitee

Romid koolitusel ©EU

ELi riike kutsutakse üles paremini ära kasutama olemasolevaid ELi vahendeid, et aidata kaasa romide sotsiaalsele integratsioonile.

ELis elavate romide arv on seoses Ida-Euroopa riikide ELiga ühinemisega 2004. ja 2007. aastal oluliselt tõusnud. Praegu on ELis romisid hinnanguliselt 10-12 miljonit, mis teeb neist suurima rahvusvähemuse Euroopa Liidus.

Enamus romisid elab vaesuses ning ühiskonda integreerumata. Nende juurdepääs haridusele, töökohtadele ja meditsiiniteenustele on väga piiratud. See on nõiaring, mida on väga raske murda.

Euroopa Komisjon on loonud asjaomase programmi, mille eesmärk on tegeleda romide integreerimisel esinevate peamiste probleemidega. Selleks on olemas ELi vahendid ning liikmesriike kutsutakse üles neid vahendeid paremini kasutama.

Euroopa Sotsiaalfond on üks oluline instrument, moodustades oma käsutuses oleva umbes 12 miljardi euroga 10 % ELi eelarvest. Fondist eraldatakse vahendeid projektidele, mille raames parandatakse sotsiaalset ühtekuuluvust ELis.

Euroopa teine romide teemaline tippkohtumine, mis toimub täna (rahvusvahelisel romide päeval) ja homme Hispaanias Cordobas, annab võimaluse teha ülevaade senistest edusammudest ning arutada komisjoni uut strateegiat.

Konverentsil osalevad ELi institutsioonide, liikmesriikide ning kodanikuühiskonna organisatsioonide (sealhulgas romide ühenduste) esindajad. Konverentsile oodatakse ka Maailmapanga juhatajat Theodore Ahlersit ning investeerimispankurit ja filantroopi George Sorost.

Päevakorras on ka diskrimineerimis- ja rassisimivastaste ELi eeskirjade rakendamine liikmesriikides. Komisjon on võtnud õiguslikke meetmeid 24 ELi liikmesriigi suhtes, kes ei täitnud oma vastavaid kohustusi. 12 juhtumi menetlemine on veel pooleli.

Seda, kuivõrd oluline on asjaomaste reeglite järgimine, näidatakse Euroopa Põhiõiguste Ameti English teostatud uuringus. Üle poole küsitletud romidest tunnistas, et nad on viimase 12 kuu jooksul pidanud taluma diskrimineerimist.

EL ja romid

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad