Sti

Romaer: Den onde cirkel skal brydes - 08/04/2010

Romaer tilbage på skolebænken ©EU

Medlemslandene opfordres til at udnytte de midler bedre, som EU har bevilget til social integration af romaer.

Med østudvidelsen i 2004 og 2007 blev antallet af romaer i EU mangedoblet. I dag anslår man, at der bor 10-12 millioner romaer i EU. Dermed er de vores største etniske mindretal.

De fleste romaer lever i fattigdom på kanten af samfundet. De har meget begrænset adgang til uddannelse, job og sundhedspleje - en ond cirkel, det er svært at komme ud af.

Kommissionen har derfor udarbejdet et program, der skal takle de største problemer med integration af romaer. Medlemslandene skal blive bedre til at udnytte de midler, EU stiller til rådighed på området.

Det vigtigste instrument er Den Europæiske Socialfond, der har et budget på ca. 12 milliarder euro (90 milliarder kroner). Det svarer til omkring 10 % af EU's samlede budget. EU støtter projekter, der skal forbedre den sociale samhørighed i EU.

I dag er det den internationale romadag, og netop i dag og i morgen gør vi status over de hidtidige fremskridt og drøfter Kommissionens nye strategi på det andet EU-romatopmøde, der finder sted i Córdoba.

Blandt deltagerne i konferencen er der repræsentanter for EU-institutionerne, medlemslandene og organisationer fra civilsamfundet, blandt andet romasammenslutninger. Desuden venter man besøg af Verdensbankens direktør, Theodore Ahlers, og den kendte investor og filantrop George Soros.

Man skal også drøfte, hvordan medlemslandene omsætter EU-forskrifter om diskrimination og racisme i deres egen lovgivning. Kommissionen har rejst sag mod 24 EU-lande, som ikke har overholdt deres forpligtelser på dette område. 12 af sagerne løber endnu.

At det er meget vigtigt, at få disse problemer løst, viser en undersøgelse foretaget af EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder English : Over halvdelen af de adspurgte romaer hævder, at de er blevet udsat for diskrimination i de sidste 12 måneder.

EU og romaerne

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links