Cesta

Romové v Evropě: Podaří se EU prolomit začarovaný kruh? - 08/04/2010

Romové v rekvalifikačním kurzu © EU

Členské země by k sociálnímu začleňování Romů měly lépe využívat prostředky EU.

Poté, co k EU ve dvou vlnách (v roce 2004 a 2007) přistoupily země bývalého východního bloku, se počet Romů žijících v Unii několikanásobně zvýšil. V současnosti se jedná o přibližně 10-12 milionů příslušníků romské komunity, což znamená, že tvoří největší etnickou menšinu v EU.

Většina z nich žije v chudobě na okraji společnosti. Jejich přístup ke vzdělání, pracovním příležitostem a lékařské péči je velmi omezený. Nacházejí se tak v začarovaném kruhu, který lze jen těžko prolomit.

Z tohoto důvodu předložila Evropská komise návrh programu, který se zabývá nejdůležitějšími problémy integrace Romů do společnosti. Na řešení těchto otázek jsou k dispozici finanční prostředky z rozpočtu Unie, jichž členské státy stále nevyužívají dostatečně.

Důležitým nástrojem je Evropský sociální fond, který disponuje přibližně 12 miliardami eur, což představuje asi 10 % celkového rozpočtu EU. Podporu z něho získají projekty, jejichž cílem je zlepšit sociální soudržnost v EU.

Během druhého evropského summitu o romské otázce, jenž se koná dnes, v Mezinárodní den Romů, a zítra ve španělské Córdobě, bude zhodnocen dosavadní pokrok v této oblasti a proběhne diskuse o nové strategii Komise.

Konference se účastní zástupci institucí EU, členských států a organizací občanské společnosti, kromě jiného i romských asociací. Dále bude přítomen ředitel Světové banky Theodore Ahlers a investiční bankéř a filantrop George Soros.

Jedním z dalších témat budou předpisy EU namířené proti diskriminaci a rasismu a jejich implementace ze strany členských států. Proti 24 členským států, které své závazky v této oblasti nedodržely, již podnikla Komise právní kroky. Dvanáct z těchto řízení dosud nebylo uzavřeno.

Na obrovský význam politického zásahu v této oblasti poukazují výsledky ankety English , kterou uspořádala Evropská agentura pro lidská práva v roce 2009: více než polovina romských respondentů uvedla, že se v uplynulých 12 měsících stala obětí diskriminace.

Romové v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy