Navigačný riadok

Konferencia o projektoch EÚ zameraných na zlepšenie života Rómov

Na území Španielska žije jedna z najväčších rómskych komunít v EÚ. Približne 700 000 Rómov tu, podobne ako inde v Európe, zápasí s chudobou, nezamestnanosťou a diskrimináciou.

V roku 2000 EÚ spolufinancovala projekt Acceder určený na pomoc nezamestnaným v Španielsku. Projekt pomáha zosúladiť odbornú prípravu uchádzačov o zamestnanie s aktuálnymi potrebami/požiadavkami zamestnávateľov. Výsledky hovoria samé za seba – do júna 2009 si vďaka projektu našlo prácu takmer 34 000 osôb, z ktorých väčšina bola rómskeho pôvodu.

Španielsky príklad je jedným z 30 úspešných projektov na pomoc rómskym občanom, ktoré boli predstavené na konferencii organizovanej EÚ. Na konferencii sa zišlo 500 účastníkov, okrem iného aj z radov tvorcov politík z miestnej, regionálnej či celoštátnej úrovne. Ich cieľom bolo poukázať na osvedčené postupy v projektoch s finančnou podporou EÚ zameraných na rómsku otázku a nájsť spôsoby, ako toto know-how prispôsobiť potrebám škôl, MVO a podnikov.

Podľa odhadov je v celej EÚ približne 10 až 12 miliónov Rómov. Predstavujú tak jednu z najväčších etnických menšín. Väčšina z nich žije v najväčšej chudobe na okraji spoločnosti s obmedzeným prístupom k zamestnaniu, vzdelaniu alebo zdravotnej starostlivosti.

EÚ vytrvalo podporuje členské štáty v ich úsilí zavádzať politiky, ktoré by účinne riešili rómsku otázku. Konferencia o Rómoch bola organizovaná v rámci programu Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Výsledky konferencie budú predložené na diskusiu v rámci druhého samitu o Rómoch, ktorý sa bude konať v apríli.

Pomoc EÚ pre Rómov

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy