Cesta

Konference představuje projekty zvyšující kvalitu života Romů, které byly financovány EU

Nejpočetnější romskou komunitu v EU najdeme ve Španělsku. Čítá 700 000 lidí. Tak jako jinde v Evropě i španělští Romové trpí v důsledku hluboce zakořeněné diskrimace, značné chudoby a vysoké nezaměstnanosti.

V roce 2000 se rozjel projekt „Acceder“ (česky Přiblížení) financovaný z prostředků EU. Pomáhá nezaměstnaným ve Španělsku si najít práci tak, že jejich odbornou přípravu přizpůsobuje potřebám zaměstnavatelů. Díky tomuto projektu našlo do června 2009 práci 34 000 lidí. Většinu z nich tvořili Romové.

Tento úspěch je jedním ze 30 příkladů úspěšných projektů prezentovaných na konferenci EU o účinné pomoci Romům. Mezi 500 účastníky konference byli především pracovníci z různých úrovní veřejné správy, kteří se zabývají tvorbou politik. Cílem bylo sestavit osvědčené postupy pro projekty týkající se Romů, které jsou financovány z prostředků EU, a najít způsoby, jak lze příslušné knowhow šířit na školách, v nevládních organizacích a v soukromém sektoru.

V EU žije podle odhadů asi 10 až 12 milionů Romů. Romové tedy představují jednu z nejpočetnějších etnických menšin v Evropě. Většina Romů žije na okraji společnosti, ve značné chudobě. Těžko získávají zaměstnání a mají omezený přístup ke vzdělání a zdravotní péči.

EU již delší dobu podporuje členské státy v tom, aby realizovaly účinnou politiku týkající se romské populace. Konference o Romech se koná v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Výsledky budou projednány na druhém summitu EU o Romech, který se bude konat v dubnu.

Podpora EU Romům

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy