Навигационна пътека

Конференция, представяща финансирани от ЕС проекти за подобряване на условията на живот на ромите.

В Испания се намира една от най-големите ромски общности в ЕС, наброяваща 700 000 души, и както навсякъде другаде в Европа тя е подложена на постоянна дискриминация и високи нива на бедност и безработица.

През 2000 г. ЕС съфинансира програма „Acceder“ (Достъп), която да помага на безработните в Испания да намерят работа чрез адаптиране на професионалното обучение към нуждите на работодателите. До юни 2009 г. приблизително 34 000 души, повечето от тях от ромски произход, са намерили работа посредством програмата.

Примерът с Испания е един от 30-те проекта, включени в конференция, организирана от ЕС, представяща успешни проекти в помощ на ромите. Сред 500-те участници в конференцията имаше политици от различни правителствени нива. Целта им беше да определят най-добри практики в проекти за ромите, финансирани от ЕС, и да намерят начини за обмен на придобитите знания с училища, неправителствени организации и компании.

В целия ЕС живеят приблизително 10-12 млн. роми, което ги прави една от най-големите етнически общности в Европа. Повечето от тях живеят в пълна мизерия, изолирани са от обществото и имат крайно ограничен достъп до работа, образование и здравеопазване.

ЕС отдавна подкрепя държавите-членки в усилията им за разработване на ефективни политики за ромските общности. Конференцията за ромите бе организирана като част от Европейската година за борба с бедността и социалното изключване. Резултатите от нея ще бъдат обсъдени на втория Европейски съвет по въпросите на ромите през април.

Помощ на ЕС за ромите

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки