Sökväg

EU-kommissionen tar krafttag mot löneskillnaden mellan kvinnor och män.

Kvinnor i EU tjänar i genomsnitt 18 % mindre än män. Siffran har i stort sett varit oförändrad under de senaste femton åren och i vissa länder har löneklyftan till och med ökat.

De fortsatta löneskillnaderna är inte bara en kvinnofråga, utan hämmar också den ekonomiska tillväxten, säger Viviane Reding DeutschEnglishfrançais, den nya kommissionären för rättvisa och grundläggande rättigheter. I takt med att befolkningen blir äldre behövs fler kvinnor på arbetsmarknaden.

”I dessa kristider har vi inte råd med en löneklyfta mellan könen”, sa Viviane Reding vid en presskonferens med EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso inför Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Hon vill göra arbetsgivarna mer medvetna om problemet, slå ett slag för jämställdhet i arbetslivet och ta fram verktyg för att mäta löneskillnaderna. Arbetsgivarna riskerar strängare påföljder än idag om de inte gör något, sa hon.

José Manuel Barroso sa att kvinnor står högt på dagordningen under hans andra mandatperiod – jämställdhetsaspekten ska genomsyra alla politikområden under de närmaste fem åren. Kommissionens nya kvinnostadga ska bl.a. främja jämställdhet på arbetsmarknaden och i beslutsfattandet. Kommissionen vill också bekämpa könsrelaterat våld och verka för jämställdhet även i länder utanför EU. Stadgan ligger till grund för en ny EU-strategi som ska presenteras senare i år.

En ny opinionsundersökning pdf - 2 MB [2 MB] English (en) visar att 80 % av EU-invånarna vill ha snabba insatser för att minska löneskillnaderna. Kvinnor tjänar fortfarande bara 82 eurocent för varje euro som männen tjänar.

Löneskillnaderna varierar dock från land till land och beror i många fall på att kvinnor är underrepresenterade i vissa yrken och oftare jobbar deltid. Skillnaderna behöver alltså inte alltid betyda att kvinnor och män får olika lön för likvärdiga jobb.

EU-studier visar också att den direkta könsdiskrimineringen har minskat de senaste åren. I studierna skylls löneskillnaden i stället på traditioner, stereotyper och svårigheten att förena arbete och privatliv.

Allt fler kvinnor i EU arbetar och utgör nästan 60 % av alla nyutexaminerade från universiteten. Men kvinnorna är fortfarande underrepresenterade på chefsposter och överrepresenterade inom låglöneyrken.

Läs mer om jämställdheten i EU

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar