Navigačný riadok

Komisia podniká ďalšie kroky na vyriešenie problému s nerovnakým odmeňovaním mužov a žien.

Ženy v EÚ zarábajú v priemere o 18 % menej ako muži. Tento rozdiel sa za uplynulých 15 rokov takmer nezmenil, ba dokonca v niektorých krajinách ešte narástol.

Podľa Viviane Redingovej DeutschEnglishfrançais, novej komisárky pre spravodlivosť a základné práva, sú pretrvávajúce rozdiely v odmeňovaní nielen nespravodlivé z pohľadu žien, ale zároveň majú závažný dosah na hospodársky rast. Nárast počtu zamestnaných žien je v EÚ nevyhnutný najmä v súvislosti s problémom starnutia obyvateľstva.

„V čase krízy sú rozdiely v odmeňovaní žien a mužov cenou, ktorú si Európa nemôže dovoliť,“ dodala komisárka Redingová, čím sa pridala k názoru predsedu Komisie Barrosa na tlačovej konferencii, ktorá sa konala pred medzinárodným dňom žien 8. marca.

Zároveň prisľúbila kroky na zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti v kruhoch zamestnávateľov, propagáciu rovnosti mužov a žien na pracovisku a podporu vytvorenia nástrojov na meranie týchto rozdielov. Zamestnávateľov môžu takisto čakať prísnejšie postihy.

Predseda Barroso uviedol, že ženy budú patriť medzi priority programu jeho druhej Komisie. Všetky politiky na nasledujúcich päť rokov budú zohľadňovať otázku rodovej rovnosti. Takisto predstavil 5 kľúčových oblastí činností Komisie, ktoré sa okrem iného zameriavajú na otázky pracovných trhov, úlohy v procese rozhodovania, rodovo podmienené násilie a na externé vzťahy. Táto tzv. charta žien Deutsch (de) English (en) français (fr) português (pt) poslúži ako základ pre novú stratégiu EÚ, ktorú Komisia predstaví v druhej polovici tohto roku.

Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer pdf - 2 MB [2 MB] English (en) je 80 % Európanov naklonených urýchlenému riešeniu problému s rozdielnymi príjmami. Ide o priemerné rozdiely v hodinovom odmeňovaní medzi mužmi a ženami v celom hospodárstve. Konkrétne, za každé euro, ktoré zarobia muži, dostanú ženy len 82 centov.

Tento nepomer ovplyvňujú jednak veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami, ako aj rozdiely v spôsobe práce (napr. zastúpenie žien a mužov v rôznych povolaniach, dĺžka zamestnania či práca na plný alebo čiastočný úväzok).

Nemusí ísť nevyhnutne o rozdiely v mzdových tarifách pre porovnateľné pracovné miesta. Ako naopak vyplýva zo štúdií EÚ, priama diskriminácia za posledné roky klesla. Rozdiely v odmeňovaní skôr vysvetľujú kombináciou faktorov, medzi ktoré patria tradície, stereotypy a problémy s nájdením rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Počet zamestnaných európskych žien stúpa a takmer 60 % všetkých absolventov vysokých škôl sú ženy. Menej žien však zastáva riadiace pozície a väčšina z nich je zamestnaná na menej lukratívnych pozíciách.

Viac o situácii žien a mužov v EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy