Kruimelpad

Gelijk loon voor mannen en vrouwen - 05/03/2010

Om de loonkloof te dichten wil de Commissie meer maatregelen nemen.

Vrouwen verdienen in de EU gemiddeld 18% minder dan mannen, een kloof die de laatste 15 jaar nauwelijks kleiner is geworden en in sommige landen zelfs groter is geworden.

Die aanhoudende salarisongelijkheid is niet alleen oneerlijk voor vrouwen, het belemmert de economische groei, zegt Viviane Reding DeutschEnglishfrançais, de nieuwe commissaris voor justitie, grondrechten en burgerschap. Gelet op de vergrijzing heeft de EU meer werkende vrouwen nodig.

"In deze tijden van crisis kan de EU zich de loonkloof tussen vrouwen en mannen niet meer veroorloven" zei ze op een persconferentie samen met commissievoorzitter Barroso in de aanloop naar Internationale Vrouwendag op 8 maart.

Ze belooft dat ze werkgevers daarvan bewust zal maken, gelijke kansen op de werkplek zal bevorderen en geld zal uittrekken voor instrumenten om de salarisongelijkheid te meten. En onwillige werkgevers moeten strenger worden gestraft, aldus Reding.

Barroso zei dat gelijke kansen tijdens zijn tweede ambtstermijn hoog op de agenda zullen staan en de komende vijf jaar op alle beleidsterreinen aandacht zullen krijgen. Hij vindt dat er vooral maatregelen nodig zijn op gebieden zoals het arbeidsmarktbeleid, de besluitvorming, geweld tegen vrouwen en de buitenlandse betrekkingen. Dit "vrouwenhandvest" vormt de basis voor een nieuwe EU-strategie die later dit jaar zal worden gepresenteerd.

Volgens een nieuwe EU-enquête pdf - 2 MB [2 MB] English (en) is 80% van de Europeanen voor dringende maatregelen tegen de salariskloof, dat wil zeggen het gemiddelde verschil in loon tussen vrouwen en mannen in de economie als geheel. Gemiddeld verdient een vrouw maar 82 cent voor iedere euro die een man verdient.

De maatregelen zullen sterk verschillen van land tot land, afhankelijk van de arbeidspatronen van mannen en vrouwen, hun aandeel in bepaalde sectoren, hun loopbanen en de percentages part-timers.

Er hoeft dus niet noodzakelijk sprake te zijn van ongelijk loon voor vergelijkbaar werk. Volgens EU-studies blijkt zelfs dat directe discriminatie de laatste jaren is afgenomen. Dat vrouwen minder verdienen, is dan ook vaker te wijten aan een combinatie van tradities, stereotyperingen en problemen bij het combineren van werk en gezin.

Het aantal Europese vrouwen op de arbeidsmarkt neemt toe en 60% van alle nieuwe academici is vrouw. Maar nog steeds maken zij minder vaak carrière dan mannen en zijn ze oververtegenwoordigd in minder goed betaalde banen.

Meer over de situatie van mannen en vrouwen in de EU

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links