Navigointipolku

Palkkatasa-arvo edelleen kaukana - 05/03/2010

Komissio tehostaa toimia naisten ja miesten palkkaerojen pienentämiseksi.

Naiset ansaitsevat EU:ssa keskimäärin 18 prosenttia vähemmän kuin miehet. Ero ei ole juurikaan pienentynyt 15 viime vuoden aikana, ja joissakin maissa se on jopa kasvanut.

"Palkkojen erilaisuus on epäreilua naisia kohtaan, mutta lisäksi se haittaa talouskasvua", katsoo uusi oikeusasioista ja perusoikeuksista vastaava komissaari Viviane Reding DeutschEnglishfrançais. Väestön ikääntyessä EU tarvitsee lisää naisia työmarkkinoille.

"Näinä kriisiaikoina sukupuolten välinen palkkakuilu tulee Euroopalle liian kalliiksi", Reding totesi kansainvälisen naistenpäivän (8.3.) alla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, johon osallistui myös komission puheenjohtaja José Manuel Barroso.

Komissio haluaa herätellä työnantajia, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työpaikoilla ja olla mukana kehittämässä välineitä, joilla sukupuolten palkkaeroja voidaan mitata. Tasa-arvosta piittaamattomien työnantajien seuraamuksia saatetaan myös tiukentaa.

Barroson mukaan nykyinen komissio pyrkii ottamaan sukupuolinäkökulman huomioon kaikessa politiikassaan. Keskeisiä tavoitteita ja toiminta-alueita ovat samapalkkaisuus, tasa-arvo työmarkkinoilla, tasa-arvo päätöksenteossa, sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettaminen ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen EU:n ulkopuolella. Nämä tavoitteet on kirjattu ns. naisten peruskirjaan, jonka pohjalta on määrä laatia EU:n uusi tasa-arvostrategia vielä tämän vuoden aikana.

Tuoreen EU-tutkimuksen pdf - 2 MB [2 MB] English (en) mukaan 80 prosenttia EU:n asukkaista katsoo, että sukupuolten välisiä palkkaeroja on pienennettävä nopeasti. Palkkaeroilla tarkoitetaan miesten ja naisten bruttotuntiansioiden välistä keskimääräistä eroa kaikilla talouden sektoreilla. Jos asia ilmaistaan rahassa, naiset ansaitsevat 82 senttiä siinä missä miehet ansaitsevat euron.

Naisten ja miesten tuloerot vaihtelevat suuresti maittain, ja niihin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten miesten ja naisten osuus eri ammateissa, työuran pituus ja erilaiset työaikajärjestelyt, kuten osa-aikatyö.

Sukupuolten palkkaerot eivät välttämättä johdu siitä, että samanarvoisesta työstä maksetaan eri palkkaa. EU:n selvitysten mukaan tällainen suoranainen palkkasyrjintä on viime vuosina itse asiassa vähentynyt. Syynä näyttävät pikemminkin olevan perinteet, stereotypiat sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisesta johtuvat ongelmat.

Naisten osuus Euroopan työvoimasta kasvaa, ja korkeakoulututkinnon suorittajista lähes 60 prosenttia on nykyään naisia. Naiset ovat kuitenkin miehiä harvemmin vastuutehtävissä, eivätkä naisvaltaisten alojen tehtävät ole yhtä hyvin palkattuja kuin miesvaltaisten alojen.

Lisätietoa naisten ja miesten asemasta EU:ssa

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä