Cesta

Stejný plat pro ženy i muže - 05/03/2010

Komise stupňuje své úsilí za odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů.

Ženy v EU vydělávají v průměru o 18 % méně než muži. Tento rozdíl se v posledních 15 letech příliš nesnížil a v některých zemích dokonce vzrostl.

Podle nové komisařky pro oblast spravedlnosti, základních práv a občanství Viviane Redingové DeutschEnglishfrançais je tato přetrvávající nerovnost v odměňování nejen nespravedlivá k ženám, ale zároveň ochromuje hospodářský růst. Jelikož populace v EU stárne, je třeba, aby se zaměstnanost žen zvyšovala.

„Evropa si v době hospodářské krize rozdíly v odměňování žen a mužů jednoduše nemůže dovolit,“ uvedla Redingová na tiskové konferenci, které se zúčastnil i předseda Komise Barroso a která se konala krátce před mezinárodním dnem žen.

Nová komisařka slíbila, že se bude snažit o zvyšování informovanosti mezi pracovníky, bude propagovat všeobecnou rovnost žen a mužů na pracovišti a podporovat rozvoj nástrojů na měření rozdílů v platech žen a mužů. Zaměstnavatelé by podle ní mohli čelit přísnějším sankcím.

Předseda Barroso dodal, že otázka rovnosti žen bude během jeho druhého funkčního období prioritou. Všechny politiky EU budou v příštích pěti letech k genderovým otázkám přihlížet. Mezi pět klíčových oblastí bude patřit i trh práce, rozhodování, genderové násilí a vnější vztahy. Tato „charta žen“ poslouží jako základ nové strategie EU, která bude zahájena během letošního roku.

Podle průzkumu EU pdf - 2 MB [2 MB] English (en) je 80 % Evropanů pro bezodkladné řešení nerovnosti v odměňování, která se týká průměrného rozdílu v hodinové mzdě mezi ženami a muži ve všech odvětvích ekonomiky. V praxi to znamená, že za každé euro, které vydělá muž, dostane žena jen 82 centů.

Tyto rozdíly jsou v jednotlivých zemích různé a ovlivňují je různé formy organizace práce žen a mužů, jako je třeba jejich podíl v jednotlivých profesích, počet odpracovaných let a zda pracují na plný či částečný úvazek.

Neznamená to nutně rozdíly ve mzdových kategoriích na stejném pracovním místě. Studie EU dokonce ukazují, že přímá diskriminace se v posledních letech snížila. Rozdílné výdělky lze spíše přičíst na vrub kombinace tradic, konvencí a problémů, na které ženy i muži narážejí ve snaze sladit práci a soukromý život.

Počet pracujících žen v Evropě roste a téměř 60 % všech absolventů vysokých škol tvoří ženy. Jen málo z nich však zastává odpovědné funkce a pracují spíše na méně lukrativních místech.

Další informace o rovnosti žen a mužů v EU

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy