Cosán nascleanúna

Bean thorrach le leanbh is í ag obair ar ríomhaire glúine © EU

Eorpaigh sásta go maith lena saol pearsanta, ach iad míshásta le haeráid shóisialta is gheilleagrach a dtíre.

D'ainneoin an tsaoil chrua gheilleagraigh, tá Eorpaigh sásta go maith lena saol agus soirbhíoch faoina bhfuil in ann dóibh go gearrthéarmach, dar le suirbhé AE a foilsíodh inniu.

Ach is léir uaidh freisin gur beag gáire a chuireann bail a dtíre ina iomláine orthu.

Ceistíodh 27 000 nach mór, i 30 tír – 27 tír an AE maille leis an gCróit, an Tuirc agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine.

Le linn trí seachtaine i mBealtaine is i Meitheamh a reáchtáladh an suirbhé, agus an Eoraip ag coimheascar leis an gcúlú is doimhne leis na cianta. Cuid de thuarascáil 2009 faoi threochtaí sóisialta DeutschEnglishfrançais san Eoraip, de chuid an Choimisiúin, is ea na torthaí.

Iarradh ar fhreagróirí a mbail a mheas maidir lena bpoist, lena n-áit chónaithe agus le maoiniú a dteaghlaigh.

Ní hionann céim na sástachta ó thír go tír. Ar an mórgóir, is sásta tuaisceartaigh is iartharaigh lena saol agus is réidhe faoina dtodhchaí iad ná deisceartaigh is oirthearaigh.

Sa Danmhairg a bhí an leibhéal sástachta ba mhó, rud a thug scór 8 ar scála -10 go 10 don tír sin. Fuair an tSualainn, an Ísiltír is an Fhionlainn ardmharcanna freisin. B'í an Bhulgáir a bhí chun deiridh le -1.9, fad is ba ghruama giúmar na hUngáire, na Gréige is na Rómáine chomh maith.

Dúirt Vladimir Špidla, Coimisinéir na nGnóthaí Sóisialta, go raibh na torthaí "sólásach". "D'ainneoin na gcor crua geilleagrach, tá formhór na hEorpach sásta lena saol."

Fairis sin, mheas na freagróirí coinníollacha ina dtír, lenar áiríodh an geilleagar, margadh na pbost, an costas maireachtála, tithíocht agus riarachán poiblí. Murab ionann is ardleibhéil na sástachta lena mbail phearsanta, tháinig an suirbhé ar mhíshástacht fhorleathan. Ní hamháin go gcreideann Eorpaigh gur measa a mbail le cúig bliana anuas -- is dóigh leo gur in olcas a rachaidh sí.

Ceistíodh Eorpaigh freisin faoina dtuairimí faoi eochair-bheartais shóisialta amhail pinsin agus sochar dífhostaíochta. Anseo freisin bhí an dearcadh diúltach is na hionchais gruama, le heisceacht amháin. B'fhorleathan an tsástacht leis an gcúram sláinte, má ba lag féin í.

 

Suirbhé speisialta Eorabhairiméadair faoin mbail shóisialta English (en) français (fr)

Tuarascáil 2009 na baile sóisialta DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links