Navigatsioonitee

Lapseootel naine hoidmas beebit ning samal ajal sülearvutiga töötamas © EU

Eurooplased on võrdlemisi rahul oma isikliku olukorraga, kuid vähem rahul majandusliku ja sotsiaalse kliimaga oma kodumaal.

Täna avalikustatud ELi uuringu tulemuste kohaselt on eurooplased olenemata majanduslikult raskest ajast oma eluga küllaltki rahul ja lähema tuleviku suhtes optimistlikud.

Kuid uuringust nähtub ka, et vaadates oma koduriiki kui tervikut, ei ole olukord enamuse arvates just kiitmist väärt.

30 riigis (27 ELi liikmesriigis, Horvaatias, Türgis ja endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis) küsitleti kokku 27 000 inimest.

Uuring toimus kolme nädala jooksul eelmise aasta mais ja juunis, kui Euroopa tegi jõupingutusi väljasaamiseks viimaste aastakümnete sügavaimast majanduslangusest. Uuringu tulemused moodustavad osa komisjoni 2009. aasta aruandest sotsiaalsete suundumuste kohta DeutschEnglishfrançais Euroopas.

Vastajail paluti hinnata oma heaolu seoses näiteks järgmiste teguritega: töö- ja elukoht ning leibkonna rahaline seis.

Rahulolu on riigiti väga erinev. Üldiselt võib öelda, et Põhja- ja Lääne-Euroopas elavad inimesed on oma eluga rohkem rahul ja tuleviku suhtes optimistlikumad kui Lõuna- ja Ida-Euroopas elavad inimesed.

Kõige rohkem isiklikku rahulolu kohtas Taanis, mis kogus skaalal ulatusega -10 kuni 10 punkti koguni 8. Rootsis, Madalmaades ja Soomes olid tulemused samuti head. Viimasele kohale jäi Bulgaaria -1,9 punktiga. Ungaris, Kreekas ja Rumeenias valitsesid samuti sünged meeleolud.

Sotsiaalküsimuste voliniku Vladimir Špidla arvates on tulemused lohutavad. „Vaatamata raskele majandusolukorrale on enamik eurooplasi jätkuvalt oma eluga rahul.”

Vastajad hindasid ka tingimusi oma koduriigis, sealhulgas majandust, tööturgu, elukallidust, eluaset ja avalikke teenuseid. Vastukaaluks kõrgele isiklikule rahulolutasemele tuuakse uuringus välja ka laialtlevinud rahulolematus. Eurooplased mitte üksnes ei arva, et olukord on viimase viie aasta jooksul halvenenud, vaid nad kardavad, et see halveneb veelgi.

Eurooplastel paluti oma arvamust avaldada ka sotsiaalpoliitika valdkonna peamistes küsimustes, nagu pensionid ja töötushüvitised. Ka siin oli hinnang negatiivne ja väljavaated nukrad (v.a üks erand). Üldises plaanis oldi rahul tervishoiuteenustega.

 

Eurobaromeetri eriuuring sotsiaalse olukorra kohta English (en) français (fr)

Sotsiaalse olukorra aruanne 2009 DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad