Sökväg

Flexiblare personalpolitik i Europa - 13/01/2010

Ung kvinna läser platsannonser i tidningen©EU

Hur hanterar de europeiska företagen konkurrensen på världsmarknaden och den senaste lågkonjunkturen? Några svar finns i 2009 års europeiska företagsundersökning.

Eurofound English , Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor i Dublin, har frågat ut 27 000 offentliga och privata arbetsgivare i de 27 EU-länderna och Kroatien, Turkiet och Makedonien om deras personalpolitik.

Slutrapporten kommer inte förrän i mars, men redan nu ger de första resultaten en fingervisning. Många företag använder sig av en flexibel anställnings-, löne- och arbetstidspolitik för att hantera konjunktursvängningar. Flexibilitet på arbetsmarknaden är ett viktigt inslag i EU:s strategi för att bli mer dynamiskt och konkurrenskraftigt.

Två av tre företag använder bemanningsföretag och andra former av tillfällig hjälp och drygt hälften har minst en visstidsanställd.

Det blir också allt vanligare med deltidsarbete. Två tredjedelar av de tillfrågade företagen erbjuder deltidsarbete. På de högre tjänsterna är det dock fortfarande ovanligt med deltidsarbetande.

Drygt en tredjedel av arbetsgivarna betalar prestationslöner. Däremot har endast 14 % av de privata företagen vinstdelningssystem.

Flexibilitet gäller båda parterna – ca 56 % av de europeiska företagen låter de anställda anpassa sin arbetstid efter deras privata behov. Den siffran var 48 % för fem år sedan.

Undersökningen gjordes våren 2009, då lågkonjunkturen började få genomslag på arbetsmarknaden. I flera länder uppgav arbetsgivarna att man planerade personalnedskärningar.

Europeiska företagsundersökningen 2009 – översikt över resultaten English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar