Navigacijska pot

Prožnejše zaposlovanje v podjetjih - 13/01/2010

Mlada ženska prebira časopisne oglase za delo © EU

Evropska podjetja so v odgovor na svetovno konkurenco in gospodarsko krizo svojo kadrovsko politiko oblikovala prožneje, kažejo prvi rezultati raziskave evropskih podjetij 2009.

Evropska raziskovalna agencija Eurofound English iz Dublina je anketirala 27 000 delodajalcev iz javnega in zasebnega sektorja v 27 državah EU ter na Hrvaškem, v Turčiji in Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji.

Rezultati raziskave bodo znani šele marca, vendar prve ugotovitve kažejo, da mnoga podjetja uporabljajo prožen pristop pri zaposlovanju, plačevanju in organizaciji dela ter tako krepijo svojo sposobnost prilagajanja na spremembe. Prožen trga dela je ključni element strategije, s katero želi Evropska unija okrepiti dinamičnost in konkurenčnost svojega gospodarstva.

Dve tretjini podjetij uporabljata zunanje izvajalce ali druge oblike začasnega dela, več kot polovica pa je zaposlila vsaj eno osebo za določen čas.

Tudi delo s krajšim delovnim časom je postalo bolj razširjeno. Dve tretjini anketiranih podjetij ponujata delo s krajšim delovnim časom, vendar je ta oblika dela za visoko kvalificiran kader še vedno neobičajna.

Dobra tretjina delodajalcev plačo pogojuje z učinkom, medtem ko samo 14 % anketiranih zasebnih podjetij ponuja možnost sodelovanja pri dobičku.

Prožnost velja za delodajalce in delojemalce. Približno 56 % evropskih podjetij omogoča svojim zaposlenim, da delovni čas prilagodijo osebnemu urniku – pred petimi leti je to dovoljevalo le 48 % podjetij.

Študija je bila izvedena spomladi leta 2009, ko se je na trgu dela že čutil vpliv recesije. Zaposleni iz več držav so že poročali o spremenjenem delovnem okolju.

Študija o evropskih podjetjih 2009 – pregled rezultatov English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave