Navigačný riadok

Flexibilnejšie pracovné podmienky? - 13/01/2010

Mladá žena s ceruzkou si prezerá pracovné ponuky v novinách ©EU

Sú európske podniky pripravené na globálnu konkurenciu a nedávnu recesiu? Odpoveď nájdete v prieskume európskych zamestnávateľov za rok 2009.

Prieskum európskej agentúry Eurofound English so sídlom v Dubline sa týkal 27 000 zamestnávateľov vo verejnej i súkromnej sfére v 27 členských krajinách EÚ, Chorvátsku, Turecku a v Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko.

Hlavné výsledky sa očakávajú v marci. Avšak už z prvých čiastočných výsledkov vyplýva, že spoločnosti využívajú pri nábore, odmeňovaní a práci flexibilné postupy, ktoré prispievajú k ich schopnosti reagovať na zmeny v podnikateľskom prostredí. Pružné pracovné trhy tvoria kľúčový prvok stratégie EÚ, ktorá je zameraná na zvýšenie dynamickosti a konkurencieschopnosti európskych firiem.

Dve tretiny spoločností využívajú služby podnikateľov na voľnej nohe alebo inú formu dočasnej výpomoci a viac ako polovica zamestnáva na dobu určitú aspoň jedného pracovníka.

Narastá aj počet pracovníkov s čiastočným pracovným úväzkom - takéto pozície ponúkajú dve tretiny opýtaných spoločností. Tento typ pracovného vzťahu však ostáva vzácnosťou v prípade vysokokvalifikovaných pracovníkov.

Iba niečo vyše tretiny zamestnávateľov odmeňuje svojich pracovníkov na základe ich výkonnosti a len 14 % oslovených firiem ponúka podiel zo zisku.

Z pružného pracovného času ťažia obe strany. Asi 56 % európskych spoločností umožňuje svojim zamestnancom, aby si svoj pracovný čas zosúladili so svojim súkromným životom. Pred piatimi rokmi poskytovalo takúto možnosť 48 % spoločností.

Štúdia bola realizovaná na jar roku 2009, v období, keď pracovné trhy začali pociťovať dôsledky recesie. Zamestnávatelia z viacerých krajín informovali o napätej situácii na trhu práce a v podnikoch.

Štúdia o európskych zamestnávateľoch za rok 2009 – prehľad výsledkov English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy