Ścieżka nawigacji

Jak elastyczna jest polityka kadrowa europejskich firm? - 13/01/2010

Młoda kobieta zaznacza ołówkiem oferty pracy w gazecie ©EU

Czy europejskie firmy są dobrze przygotowane, aby sprostać wyzwaniom, jakie stawiają przed nimi globalna konkurencja i niedawna recesja? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza nam m.in. przeprowadzone w 2009 r. badanie ankietowe europejskich przedsiębiorstw.

Eurofound English , unijna agencja badawcza z siedzibą w Dublinie przeprowadziła ankietę wśród 27 tys. pracodawców w sektorze publicznym i prywatnym we wszystkich 27 krajach UE oraz w Chorwacji, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. 

Wstępne wyniki ankiety (ostateczne poznamy najwcześniej w marcu) ukazują, że wiele firm stosuje formy zatrudnienia i rozwiązania w zakresie płac i warunków pracy cechujące się elastycznością – dzięki czemu mogą one zwiększyć swoją zdolność reagowania na ulegającą zmianom sytuację na rynku. Elastyczność rynku pracy jest ważnym elementem strategii UE na rzecz zwiększenia rozwoju i konkurencyjności Europy. 

Średnio dwie trzecie firm korzysta z usług osób pracujących na zlecenie bądź też z innych form zatrudnienia tymczasowego, a ponad połowa zatrudnia przynajmniej jedną osobę na podstawie umowy na czas określony. 

Praca w niepełnym wymiarze godzin staje się coraz powszechniejsza. Oferuje ją dwie trzecie ankietowanych firm − jednak rzadko pracownikom o wysokich kwalifikacjach. 

Nieco ponad jedna trzecia pracodawców oferuje wynagrodzenie zależne od osiąganych wyników, a tylko 14 proc. badanych prywatnych firm korzysta z programów udziału w zyskach. 

Elastyczność jest korzystna nie tylko dla pracodawców. Około 56 proc. europejskich firm pozwala swoim pracownikom na ruchomy czas pracy odpowiadający ich osobistym rozkładom dnia – pięć lat temu takie rozwiązanie stosowało 48 proc firm. 

Badanie zostało przeprowadzone wiosną 2009 r., kiedy rynek pracy zaczął odczuwać skutki recesji. Pracodawcy z niektórych krajów stwierdzili również, że w ich miejscu pracy panuje napięta atmosfera. 

 

Badanie europejskich firm 2009 – przegląd wyników English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki