Cosán nascleanúna

Bean óg le peann luaidhe ag léamh fógrán poist i nuachtán ©EU

Cé chomh hinniúil ar ghníomhú atá cuideachtaí Eorpacha chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na hiomaíochta domhanda agus an chúlaithe gheilleagraigh? Tugann an Suirbhé ar Chuideachtaí Eorpacha 2009 roinnt leideanna dúinn.

Eurofound English , gníomhaireacht taighde AE bunaithe i mBaile Átha Cliath, a rinne suirbhé ar 27 000 fostóirí ón earnáil phoiblí agus ón earnáil phríobháideach trasna na 27 Ballstát agus sa Chróit, sa Tuirc agus i bPoblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine.

Níltear ag súil leis na príomthorthaí go dtí mí na Márta. Ach léiríonn na chéad fhionnachtana go bhfuil go leor cuideachtaí ag úsáid beartais fostaíochta, pá agus oibre atá solúbtha - treisíonn sin a gcumas chun freagairt d'athruithe sa timpeallacht gheilleagrach. Is eilimint ríthábhachtach í solúbthacht mhargaidh an tsaothair i Straitéis an AE chun an Eoraip a dhéanamh níos dinimiciúla agus iomaíche.

I gcás dha cheann as trí cinn de na cuideachtaí úsáidtear saoroibrithe nó foirmeacha eile de chabhair shealadach, agus fostaíonn níos mó ná a leath duine amháin ar a laghad ar chonradh ar théarma seasta.

Tá obair pháirtaimseartha tar éis éirí níos forleithne. Tugann dhá thrian de na cuideachtaí a ceistíodh obair pháirtaimseartha ach tá oibrithe pháirtaimseartha i bpoist ard-oilte neamhchoitianta fós.

Tugann beagán thar trian d'fhostóirí pá i gcoibhneas le feidhmíocht, agus níl scéimeanna páirtithe i mbrabús ach ag 14% de na gnólachtaí príobháideacha a rinne an suirbhé.

Oibríonn an sholúbthacht gach treo. Ligeann timpeall 56% de chuideachtaí Eorpacha d'fhostaithe a n-uaireanta oibre a athrú chun iad a chur in oiriúint dá sceidil phearsanta - suas ó 48% cúig bliana ó shin.

Rinneadh an staidéar san earrach 2009, nuair a thosaigh an cúlú ag dul i bhfeidhm ar mhargadh an tsaothair. Thuairiscigh fostóirí timpeallacht oibre a bhí faoi theannas i dtíortha éagsúla.

Staidéar ar Chuideachtaí Eorpacha 2009 - forbhreathnú ar thorthaí English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links