Navigointipolku

Joustavuus valttia työmarkkinoilla - 13/01/2010

Nuori nainen lukemassa työpaikkailmoituksia ©EU

Eurooppalaisia yrityksiä koskeva tuore selvitys paljastaa, miten hyvin yritykset pystyvät vastaamaan maailmanlaajuisen kilpailun ja talouden viimeaikaisen taantuman haasteisiin.

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound English keräsi selvitystä varten mielipiteitä 27 000:lta julkisen ja yksityisen sektorin työnantajalta. Tutkimukseen valittiin vastaajia kaikista EU-maista sekä kolmesta ehdokasmaasta eli Kroatiasta, Turkista ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta.

Lopulliset tulokset julkistetaan vasta maaliskuussa, mutta alustavat huomiot ovat jo saatavilla. Niiden mukaan monissa yrityksissä hyödynnetään joustavia työhönotto-, palkkaus- ja työtapoja. Näin yritykset pyrkivät parantamaan kykyään selvitä haastavassa liiketoimintaympäristössä. Työmarkkinoiden joustavuus on keskeinen osa EU:n strategiaa tehdä Euroopasta entistä dynaamisempi ja kilpailukykyisempi.

Noin kaksi kolmasosaa yrityksistä käyttää freelance-työntekijöitä tai muunlaista väliaikaista työvoimaa, ja yli puolet on palkannut ainakin yhden työntekijän määräaikaisella sopimuksella.

Osa-aikatyöstä on myös tullut entistä suositumpaa. Kaksi kolmasosaa selvitykseen vastanneista yrityksistä tarjoaa mahdollisuutta osa-aikatyöhön. Hyvin koulutettujen työntekijöiden keskuudessa osa-aikatyö on kuitenkin vielä harvinaista.

Hieman yli kolmasosa työnantajista tarjoaa suoritusperusteista palkkausta, kun taas ainoastaan 14 prosentilla selvitykseen osallistuneista yksityisistä yrityksistä on voitonjako-ohjelmia.

Joustavuus hyödyttää niin työnantajaa kuin työntekijääkin. Nykyään noin 56 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä sallii työntekijöidensä vaihdella päivittäistä työaikaa henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Viisi vuotta sitten vastaava luku oli 48 prosenttia.

Selvitys tehtiin vuoden 2009 keväällä, kun taantuma alkoi näkyä entistä selkeämmin työmarkkinoilla. Useissa maissa työnantajat kertoivat työilmapiirin olevan kireä.

Tutkimus eurooppalaisista yrityksistä 2009 – yleiskatsaus English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä