Navigatsioonitee

Noor naine uurimas töökuulutusi  ©EU

Kuivõrd on Euroopa ettevõtted varustatud ülemaailmse konkurentsi ja hiljutise majanduslangusega toimetulekuks? Euroopa ettevõtete uuring (2009) annab mõned vastused.

Dublinis asuv Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond English uuris kokku 27 000 avaliku ja erasektori tööandjat 27 ELi liikmesriigis ning Horvaatias, Türgis ja endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis.

Uuringu põhitulemused avaldatakse märtsis, kuid esimeste andmete kohaselt kasutavad paljud ettevõtted muutuva ettevõtluskliimaga toimetulekuks paindlikku värbamis-, tasustamis- ja tööpoliitikat. Tööturu paindlikkusel on oluline osa ELi strateegias, mille eesmärk on muuta Euroopa dünaamilisemaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Umbes kaks kolmandikku ettevõtetest kasutab vabakutselisi või muud ajutist tööjõudu ning rohkem kui pooled võtavad vähemalt ühe inimese tööle tähtajalise lepinguga.

Üha levinumaks on muutunud ka osalise tööajaga töötamine. Kaks kolmandikku küsitletud ettevõtjatest pakkus osalise tööajaga töötamise võimalust, kuid kõrget kvalifikatsiooni nõudvatel töökohtadel esineb seda endiselt harva.

Veidi üle kolmandiku tööandjatest pakub tulemustasu ning vaid 14 % uuritud eraettevõtetest rakendab kasumijaotust.

Paindlikkus toimib kahes suunas. Umbes 56 % Euroopa ettevõtetest (48 % viis aastat tagasi) võimaldab nüüd töötajatel oma töötunde muuta, et era- ja tööelu paremini sobitada.

Uuring teostati 2009. aasta kevadel, kui majanduslangus hakkas avaldama mõju tööturule. Mitmetes riikides andsid tööandjad teada pingelisest töökliimast.

Euroopa ettevõtete uuring 2009 – ülevaade tulemustest English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad