Διαδρομή πλοήγησης

Νεαρή γυναίκα διαβάζει τις μικρές αγγελίες εφημερίδας © EU

Πόσο αποτελεσματικά μέσα διαθέτουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και την πρόσφατη ύφεση; Σχετική έρευνα του 2009 για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δίνει ορισμένες απαντήσεις.

Το Eurofound English , ερευνητικό ίδρυμα της ΕΕ με έδρα το Δουβλίνο, διεξήγαγε έρευνα σε 27.000 δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις των 27 χωρών της Ένωσης, καθώς και της Κροατίας, της Τουρκίας και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Τα βασικά συμπεράσματα αναμένονται το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο. Όμως τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ήδη ότι πολλές επιχειρήσεις ακολουθούν ευέλικτες πολιτικές προσλήψεων, αμοιβών και απασχόλησης - ώστε να ενισχύσουν την ικανότητα προσαρμογής τους στις νέες επιχειρηματικές συνθήκες. Η ευελιξία στην αγορά εργασίας αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βελτίωση του δυναμισμού και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Δύο περίπου στις τρεις επιχειρήσεις προσφεύγουν σε εξωτερικούς συνεργάτες ή άλλες υπηρεσίες προσωρινού χαρακτήρα, ενώ περισσότερες από τις μισές απασχολούν τουλάχιστον ένα άτομο με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Η μερική απασχόληση έχει επίσης γίνει πολύ διαδεδομένη. Τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι προσφέρουν μερική απασχόληση, λιγότερο όμως για τις θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.

Λίγο πάνω από το ένα τρίτο των εργοδοτών αμείβουν το προσωπικό τους ανάλογα με την απόδοσή του, ενώ μόνο το 14% των ιδιωτικών εταιρειών που συμμετείχαν δήλωσαν ότι εφαρμόζουν σύστημα συμμετοχής στα κέρδη.

Η ευελιξία εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Το 56% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προβλέπουν για τους υπαλλήλους τους ελαστικά ωράρια εργασίας για την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους αναγκών - από 48% που ήταν πριν από πέντε χρόνια.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2009, όταν η ύφεση είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή στην αγορά εργασίας. Σε αρκετές χώρες οι εργοδότες ανέφεραν επίσης ότι υπήρξαν εντάσεις στο εργασιακό κλίμα.

Έρευνα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 2009 - αποτελέσματα English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι