Cesta

Jak flexibilní jsou evropské podniky ve své personální politice? - 13/01/2010

Mladá žena s tužkou v ruce čte inzeráty v novinách © EU

Jsou evropské podniky dostatečně flexibilní, aby obstály v podmínkách globální konkurence a doznívající recese? Odpovědi ve svém průzkumu hledala evropská agentura Eurofound.

Evropská agentura Eurofound English , jež sídlí v Dublinu a zabývá se výzkumem pracovních a životních podmínek, provedla minulý rok průzkum u 27 000 zaměstnavatelů z veřejného i soukromého sektoru ve všech 27 členských státech EU a také v Chorvatsku, Turecku a Bývalé jugoslávské republice Makedonie.

Úplné výsledky budou představeny v březnu. Z prvních zjištění však vyplývá, že mnoho podniků využívá flexibilní metody náboru, odměňování a organizace pracovní doby, které zvyšují jejich schopnost přizpůsobovat se změnám obchodního prostředí. Flexibilita trhu práce je přitom zásadním prvkem strategie EU pro posílení dynamiky a konkurenceschopnosti evropského hospodářství.

Přibližně dvě třetiny podniků využívají externí pracovníky či jiné formy dočasné pomoci a více než polovina zaměstnává alespoň jednoho člověka na dobu určitou.

Práce na částečný úvazek se také stává běžnější – nabízí ji dva ze tří dotazovaných podniků. Na vysoce kvalifikovaných místech je nicméně výjimkou.

Jen něco málo přes třetinu podniků odměňuje zaměstnance na základě výkonnosti a pouhých 14 % dotazovaných soukromých firem uplatňuje odměňovaní podílem ze zisku.

Flexibilita však není výhodná jen pro jednu stranu. Kolem 56 % evropských podniků nyní umožňuje zaměstnancům přizpůsobovat svou pracovní dobu osobním preferencím. Před pěti lety to bylo 48 % podniků.

Průzkum proběhl na jaře roku 2009, kdy na trh práce začaly doléhat důsledky recese. Ve vícero zemích zaměstnavatelé konstatovali, že atmosféra na pracovním trhu je napjatá.

Přehled výsledků průzkumu European Company Survey 2009 English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy