Navigacijska pot

Najprej pomagajmo revnim doma - 31/12/2009

Logotip evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti © EU

Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti

Pred desetimi leti so se evropski voditelji zavezali, da bodo do leta 2010 izkoreninili revščino v Evropski uniji. Zadani rok se bo kmalu iztekel, EU pa je še vedno precej oddaljena od svojega cilja.

Revščina ne pesti samo držav v razvoju, ampak jo najdemo tudi v Evropi. Ta večplastni družbeni problem posameznikom onemogoča življenjski standard, ki je za večino prebivalstva samoumeven. Revščina ima številne vzroke: slaba izobrazba, odvisnosti ali neustrezne razmere v otroštvu z omejenim dostopom do kulturnih, družbenih in materialnih dobrin.

V EU je gospodinjstvo opredeljeno kot revno, če so njegovi skupni dohodki nižji od 60 % povprečne plače v državi prebivanja. Po tej opredelitvi skoraj 80 milijonov Evropejcev (več kot 15 % prebivalstva) živi na pragu tveganja revščine ali pod njim. Eden od desetih prebivalcev EU živi v gospodinjstvu, v katerem nihče ni zaposlen, in za osem odstotkov evropskih državljanov tudi zaposlitev ni dovolj za rešitev iz revščine.

Kljub temu ni razloga za obup. Solidarnost je eno temeljnih evropskih načel, zato je EU leto 2010 razglasila za evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Med številnimi načrtovanimi pobudami in dejavnostmi je tudi srečanje evropskih prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine (v maju), in posebna okrogla miza (v oktobru). Vsaka država članica je pripravila tudi svoj program, namenjen reševanju posameznih težav.

Odprava revščine je tudi eden od ciljev lizbonske strategije za gospodarsko rast in delovna mesta English , ki so jo države članice sprejele leta 2000. Evropska komisija upa, da bo vseevropska kampanja spodbudila države članice k nadaljnjemu boju proti revščini in tako uresničila zadane cilje.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave