Naršymo kelias

Pagalba skurstantiesiems ES - 31/12/2009

Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų logotipas © EB

2010-ieji – Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai

Prieš dešimt metų Europos Sąjungos šalių vadovai pažadėjo iki 2020 m. padaryti galą skurdui ES. Nustatytam laikui einant į pabaigą dar daug ką liko nuveikti.

Skurdas yra ne tik besivystančių šalių, bet ir Europos visuomenės problema. Dėl jo žmonės negali gyventi tokio gyvenimo, kokį dauguma iš mūsų laiko savaime suprantamu dalyku. Šios sudėtingos problemos priežastys įvairios: prastas išsilavinimas, priklausomybė nuo narkotikų ar alkoholio, vaikystė skurde neturint kultūrinių, socialinių ir materialinių galimybių ir t. t.

ES skurdžiai gyvenančiais laikomi tie žmonės, kurių pajamos yra mažesnės už 60 % vidutinio atlyginimo gyvenamoje šalyje. Pagal šią apibrėžtį beveik 80 mln. europiečių, t. y. daugiau kaip 15 % gyventojų, gyvena ties skurdo riba arba žemiau jos. Kas dešimtas europietis gyvena namų ūkyje, kuriame niekas neturi darbo, o 8 % europiečių darbo nepakanka, kad jie išbristų iš skurdo.

Vis dėlto padėtis nėra beviltiška. Viena iš pagrindinių Europos vertybių yra solidarumas. Todėl ES paskelbė 2010-uosius kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metais. Tarp daugelio planuojamų iniciatyvų ir kitos veiklos numatomas skurstančiųjų iš visos Europos susitikimas (gegužę) ir apskritojo stalo diskusijos (spalį). Be to, kiekviena šalis parengs savo programą, skirtą konkrečioms problemoms spręsti.

Padaryti galą skurdui buvo ir vienas iš pagrindinių ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo plano English (Lisabonos strategijos), valstybių narių patvirtinto 2000 m., tikslų. Tikimasi, kad Europos metų iniciatyva bus katalizatorius, reikalingas tam, kad kova su skurdu išliktų prioritetu ir kad šie norai virstų tikrove.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos