Navigatsioonitee

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta logo © EC

2010 – vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta

Kümme aastat tagasi võtsid Euroopa juhid omale kohustuse teha aastaks 2010 lõpp vaesusele ELis. Tähtaeg läheneb, kuid kõnealust eesmärki ei ole veel saavutatud.

Vaesus ei ole probleem üksnes arengumaades, vaid ka Euroopa ühiskonnas. Vaesus on keerukas küsimus, mis võtab inimestelt võimaluse elada sellist elu, mis enamiku jaoks on iseenesestmõistetav. Selle põhjused võivad olla väga erinevad – madal haridustase, sõltuvus või lapsepõlv piiratud kultuurialaste, sotsiaalsete ja materiaalsete võimalustega.

ELi määratluse kohaselt on inimesed vaesed, kui nende sissetulek on alla 60 % mediaantulust nende elukohariigis. Selle määratluse kohaselt elab peaaegu 80 miljonit eurooplast (üle 15 % elanikkonnast) allpool vaesuspiiri. 10 % eurooplastest elab leibkonnas, kus keegi ei tööta, ning 8 % eurooplaste puhul ei piisa vaesusest pääsemiseks üksnes töökohast.

Olukord ei ole aga lootusetu. Üks Euroopa põhiväärtusi on solidaarsus. Seepärast on EL kuulutanud 2010. aasta vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise aastaks. Suure hulga kavandatud algatuste ja meetmete hulgas on näiteks mais toimuv üritus, mille raames kohtuvad vaesuses elavad inimesed kõikjalt Euroopast, ning oktoobris korraldatav ümarlauaarutelu. Lisaks on igal ELi liikmesriigil oma programm konkreetsete probleemide käsitlemiseks.

Vaesuse kaotamine oli üks 2000. aastal liikmesriikide poolt vastu võtud majanduskasvu ja tööhõivet käsitleva tegevuskava English (Lissaboni strateegia) eesmärkidest. Loodetavasti tagab Euroopa aasta vaesusevastase võitluse püsimise ELi prioriteedina ning aitab muuta püsitatud eesmärgid reaalsuseks.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad