Sti

Hjælp til de fattige hjemme - 31/12/2009

Logo for det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse © EF

2010 – Europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse

For ti år siden enedes EU's ledere om, at fattigdommen i EU skulle være udryddet senest i 2010. Nu nærmer fristen sig, men målet er stadig ikke nået.

Fattigdom rammer ikke kun udviklingslandene, men er også en plage for samfundet i EU. Det er et problem med mange facetter, som holder folk fra at have den slags liv, de fleste af os tager for givet. Fattigdom kan have mange forskellige årsager – dårlig uddannelse, afhængighed eller afsavn i bardommen med begrænset adgang til kulturelle, sociale og materielle goder.

I EU betragtes man som fattig, hvis ens indkomst ligger under 60 % af gennemsnitslønnen i det land, man bor i. Ud fra denne definition lever næsten 80 millioner EU-borgere – over 15 % af befolkningen – på eller under fattigdomsgrænsen. En ud af ti bor i en husstand, hvor ingen arbejder, og for 8 % af europæerne er et job ikke nok til at holde dem fra fattigdom.

Men situationen er ikke håbløs. En af EU's væsentligste værdier er solidaritet. EU har derfor bestemt, at 2010 skal være europæisk år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Der er planlagt mange initiativer, bl.a. et møde mellem mennesker, der lever i fattigdom rundt omkring i EU (maj), og en rundbordssamtale (oktober) . Derudover har hvert EU-land sit eget program, som er skræddersyet til at løse særlige problemer.

Afskaffelse af fattigdommen var et af hovedmålene i vækst- og beskæftigelsesplanen English , også kaldet Lissabonstrategien, som EU-landene vedtog i 2000. Håbet er, at EU's årskampagne skaber betingelserne for at bevare kampen mod fattigdommen som en prioritet og at gøre ambitionerne til virkelighed.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links