Навигационна пътека

Лого на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване © ЕО

2010 - Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване

Преди десет години европейските лидери обещаха да премахнат бедността в ЕС до 2010 г. С наближаването на този срок става ясно, че целта няма да бъде постигната.

Бедността не е ограничена само до развиващите се страни, европейските общества също са засегнати от нея. Тя е сложен проблем и не позволява на хората да водят начина на живот, който повечето от нас считат за даденост. Причините за нея са най-различни - лошо образование, алкохолна или наркотична зависимост или трудно детство с ограничен достъп до културни, социални и материални ресурси.

В ЕС за бедни се считат хората, чийто доход е под 60% от средния доход в страната, в която живеят. Съгласно това определение почти 80 млн. европейци - повече от 15 % от населението - живеят на или под границата на бедността. Един на всеки десет европейци живее в домакинство, в което никой не работи, а 8 % от европейците, въпреки че имат работа, не успяват да се измъкнат от бедността.

Въпреки това положението не е безнадеждно. Една от най-важните европейски ценности е солидарността. Затова ЕС обяви 2010 г. за година на борбата с бедността и социалното изключване. Сред многото планирани инициативи и дейности са среща, която ще събере живеещи в бедност хора от цяла Европа (през май), и кръгла маса (през октомври). Освен това всяка страна от ЕС ще има своя собствена програма, изготвена съобразно нейните конкретни проблеми.

Премахването на бедността бе една от основните цели на плана за растеж и работни места English (Лисабонската стратегия), приет от страните членки през 2000 г. Надеждите са, че кампанията през 2010 г. ще изиграе ролята на катализатора, необходим за запазването на приоритетния характер на борбата с бедността, и тези амбиции ще се превърнат в реалност.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки