Sökväg

Affärsman som läser tidningen©EC

När ekonomin tar fart igen måste EU-länderna börja att fasa ut sina krisåtgärder. Men när?

Under den värsta lågkonjunkturen i modern tid har över 4 miljoner av de jobb som tillkommit i EU under de senaste tio åren försvunnit igen. Och arbetslösheten fortsätter att stiga nästa år, om än i långsammare takt.

Men det kunde ha varit värre. Enligt en ny EU-rapport har arbetslösheten inte blivit så hög som man kunde befarat med tanke på produktionsfallet. I rapporten framhåller man att en kombination av krisåtgärder och pengar från EU har mildrat effekterna på arbetsmarknaden.

När den ekonomiska krisen drabbade EU vidtog flertalet länder åtgärder för att förebygga massuppsägningar. Flera utökade välfärdssystemen till att omfatta fler människor som stod utanför arbetsmarknaden och man vidtog åtgärder för att begränsa lönerna, främst bland offentligt anställda. Många ökade de ekonomiska bidragen till system som gör det möjligt för företagen att förkorta de anställdas arbetstid istället för att säga upp dem.

Enligt rapporten räddade dessa åtgärder tiotusentals jobb. Åtgärderna skulle dock bara vara tillfälliga. Nu håller ekonomin på att återhämta sig och EU-kommissionen varnar att åtgärderna kan hämma den ekonomiska tillväxten och förlänga arbetslösheten.

Länder med starka ekonomier bör inleda utfasningen av lönesubventioner och andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Istället bör de genomföra långsiktiga reformer för att göra arbetsmarknaderna flexiblare och tryggare.

Men hur ska man göra i de länder där prognoserna inte är lika ljusa, främst länder med höga budgetunderskott till följd av krisåtgärderna? Kommissionen rekommenderar att de lägger om sina insatser från att rädda till att skapa jobb. Man måste få in de arbetslösa på arbetsmarknaden igen. Men man lägger in en brasklapp och säger att det kan vara motiverat att de länder där många blir arbetslösa nästa år får behålla sina åtgärder tills vidare.

Rapporten skickas nu till EU-ländernas arbetsmarknadsministrar för att tjäna som underlag för EU:s nya tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Den gällande strategin, Lissabonstrategin, löper ut nästa år.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar