Navigačný riadok

Podnikateľ čítajúci noviny ©EC

Hospodárstvo EÚ sa pomaly oživuje a členské štáty budú musieť postupne ukončiť krízové opatrenia. Otázka znie – kedy?

V dôsledku najhoršej hospodárskej krízy od konca druhej svetovej vojny prišla EÚ o viac ako 4 milióny pracovných miest. A keďže nezamestnanosť stále rastie (aj keď pomalším tempom), očakáva sa, že počet nezamestnaných stúpne do konca roka 2010 na 7,5 milióna osôb.

Mohlo to však dopadnúť oveľa horšie. Podľa správy EÚ, ktorá bola publikovaná dnes, nebol nárast nezamestnanosti taký prudký, ako by sa dalo usúdiť z poklesu výroby. Autori správy sa domnievajú, že kombinácia krízových opatrení a finančná pomoc EÚ zmiernili dosah krízy na trh práce.

Keď ekonomická kríza zasiahla Európu, väčšina krajín podnikla kroky zamerané na prevenciu hromadných prepúšťaní. Mnohé štáty rozšírili sociálne služby, obmedzili nárast platov najmä vo verejnej správe alebo finančne podporili režimy, ktoré nabádajú podniky, aby svojim zamestnancom radšej skrátili pracovný čas, než by ich prepustili.

Podľa správy sa takýmito opatreniami podarilo zachrániť desiatky tisícov pracovných miest. Tieto kroky však mali byť dočasné. Ekonomika sa v súčasnosti zotavuje a Komisia varuje, že tieto protikrízové opatrenia by mohli obmedziť rast a zamestnanosť.

Podľa správy by najsilnejšie ekonomiky EÚ mali postupne ukončiť dotovanie pracovných miest a iné opatrenia na ochranu zamestnancov a pokračovať v dlhodobých reformách zameraných na vytvorenie pružných pracovných trhov s vysokou mierou sociálnej ochrany.

Ale ako sa majú zachovať krajiny, ktoré sa nachádzajú v mimoriadne ťažkej situácii a ktoré sa v snahe zachrániť svoju ekonomiku čoraz viac zadlžujú? Komisia im odporúča, aby sa namiesto podpory nezamestnaných sústredili na vytváranie pracovných miest. Mohli by tak predísť dlhodobej nezamestnanosti. Komisia však zdôrazňuje, že krajiny, v ktorých sa na budúci rok očakáva najvyšší nárast nezamestnanosti, budú môcť naďalej vykonávať súčasné opatrenia.

Ministri práce členských krajín budú správu pripomienkovať v rámci príprav nového plánu EÚ pre zamestnanosť a rast. Súčasná Lisabonská stratégia vyprší v roku 2010.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy