Navigācijas ceļš

Uzņēmējs lasa avīzi ©EC

Ekonomikai atveseļojoties, ES dalībvalstīm vajadzēs pakāpeniski atteikties no krīzes pasākumiem. Tikai kad?

Kopš Otrā pasaules kara smagākā ekonomikas lejupslīde jau ir iznīcinājusi vairāk nekā četrus miljonus pēdējo desmit gadu laikā Eiropā izveidoto darbavietu. Bezdarbam vēl pieaugot, ir paredzams, ka līdz 2010. gada beigām šis skaitlis sasniegs 7,5 miljonus.

Tomēr zaudējumi varēja būt arī daudz lielāki. Šodien publicētā ES ziņojumā teikts, ka bezdarba pieaugums nebija tik krass, kādu to varēja sagaidīt, spriežot pēc ražošanas apjoma krituma. Ziņojumā norādīts, ka sava loma te bijusi pretkrīzes pasākumiem un ES finansiālajai palīdzībai, kā arī centieniem pasargāt darba tirgu.

Kad Eiropu pārņēma ekonomiskā krīze, lielākā daļa valstu rīkojās, lai nepieļautu strādājošo masveida atlaišanu. Daudzās dalībvalstīs gādāja par sociālās aizsardzības sistēmu nostiprināšanu tā, lai šī aizsardzība būtu pieejama lielākam skaitam bez darba palikušo cilvēku, un par atalgojumu samazināšanu galvenokārt valsts sektorā nodarbinātajiem. Daudzās dalībvalstīs palielināja finansiālo atbalstu shēmām, kas paredzētas, lai mudinātu uzņēmējus nevis atlaist darba ņēmējus, bet saīsināt darba laiku.

Ziņojumā teikts, ka šādi pasākumi pasargājuši tūkstošiem darbavietu. Tomēr tiem bija jābūt īstermiņa pasākumiem. Šobrīd ekonomika atlabst, un Komisija brīdina, ka tie var būt par šķērsli ekonomikas izaugsmei un var paildzināt bezdarbu.

Ziņojumā teikts, ka ekonomiski attīstītajām valstīm pakāpeniski ir jāatsakās no nodarbinātības subsīdijām un citām darba ņēmēju aizsardzības shēmām un jāveic ilgtermiņa reformas, lai darba tirgu darītu elastīgāku un drošāku.

Tomēr kā ir ar valstīm, kuru perspektīva nav tik gaiša, īpaši tām, kuras izšķīrās par īpaši augstu budžeta deficītu, mēģinot pasargāt savu ekonomiku? Komisija iesaka savus pūliņus no darbavietu aizsardzības pārorientēt uz darbavietu radīšanu tā, lai cilvēki nepaliktu bez darba ilgi. Tomēr ar piebildi, ka dalībvalstis, kuras saskaras ar vissmagāko bezdarbu, uz laiku varēs paturēt spēkā esošos pasākumus.

Šobrīd ziņojums, kas pa daļai uzskatāms par jaunu ES mēroga nodarbinātības un izaugsmes plānu, ir ceļā uz ES nodarbinātības ministrijām. Iepriekšējam plānam, “Lisabonas stratēģijai”, termiņš beidzas 2010. gadā.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites