Navigointipolku

Liikemies lukee sanomalehteä ©EC

Talouden elpyessä EU-maiden on asteittain lopetettava työttömyyden torjuntaan suunnattu kriisiapu ja keskityttävä uusien työpaikkojen luomiseen.

Viime kuukausien taantuma on Euroopassa ollut pahin sitten toisen maailmansodan. Se on jo vienyt työmarkkinoilta yli neljä miljoonaa työpaikkaa, ja vaikka työttömyyden kasvuvauhti on hidastunut, vuoden 2010 loppuun mennessä arvioidaan työpaikkoja hävinneen yhteensä 7,5 miljoonaa.

Työllisyystilanne voisi kuitenkin olla vieläkin synkempi. EU:n tuoreessa raportissa todetaan, että työttömyys ei ole kasvanut niin jyrkästi kuin tuottavuuden vähentymisen perusteella olisi voinut odottaa. Raportin mukaan tämä johtuu onnistuneista kriisitoimenpiteistä ja EU:n antamasta rahoitustuesta, jotka ovat vaimentaneet taantuman vaikutusta työmarkkinoihin.

Kun talouskriisi iski Eurooppaan, useimmat maat ryhtyivät toimiin joukkoirtisanomisten välttämiseksi. Jotkin maat paransivat työttömien sosiaaliturvaa ja leikkasivat palkkoja etenkin julkisella sektorilla. Monissa maissa myös tuettiin järjestelmiä, joilla lyhennettiin työaikaa sen sijaan että olisi turvauduttu irtisanomisiin.

Raportissa arvioidaan, että näiden toimenpiteiden ansiosta säästyi kymmeniätuhansia työpaikkoja. Mutta toimenpiteiden oli määrä olla vain tilapäisiä. Komissio varoittaa, että nyt kun talous on elpymässä, nämä toimenpiteet voivat estää talouskasvua ja pitkittää työttömyyttä.

Raportin mukaan taloudeltaan vahvimpien maiden olisi asteittain lopettava työllisyystuet ja muut työntekijöiden suojajärjestelmät ja ryhdyttävä pitkän aikavälin uudistuksiin, joilla lisätään työmarkkinoiden joustavuutta ja turvallisuutta.

Taloustilanne ei kuitenkaan kaikissa maissa vielä ole hyvä. Vaikeuksissa ovat etenkin ne maat, joissa talouden tukitoimet ovat johtaneet suureen talousarvioalijäämään. Komissio suosittelee, että nämä maat alkaisivat työpaikkojen turvaamisen sijasta keskittyä uusien työpaikkojen luomiseen, jotta työttömyysjaksoista ei tulisi pitkiä. Niissä maissa, joita työpaikkojen menetys on koetellut kaikkein pahiten, komissio sallisi nykyisten tukitoimien jatkamisen.

Raportti on luovutettu EU-maiden työministereille, jotka valmistelevat uutta EU:n laajuista työllisyys- ja kasvusuunnitelmaa. Lissabonin strategiaksi kutsuttu aiempi työllisyys- ja kasvusuunnitelma päättyy vuonna 2010.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä