Navigatsioonitee

Ettevõtja ajalehte lugemas ©EC

Majanduse taastudes tuleb ELi liikmesriikidel lõpetada kriisimeetmete võtmine. Küsimus on, millal?

Teise maailmasõja järgse suurima majanduslanguse käigus on Euroopas kadunud üle 4 miljoni viimasel kümnel aastal loodud töökoha. Tööpuudus kasvab. Kasvutempo on küll aeglustunud, kuid 2010. aasta lõpuks ennustatakse töötute arvuks 7,5 miljonit.

Samas oleks olukord võinud olla veelgi hullem. Täna avaldatud ELi aruande kohaselt ei olnud tööpuuduse kasv nii järsk, kui seda oleks võinud eeldada tootmise vähenemise põhjal. Aruandes tuuakse välja, et tänu kriisimeetmetele ja ELi rahalisele abile ei kujunenud olukord tööjõuturul kõige teravamaks.

Majanduskriisi üle Euroopa kandudes võttis enamus riike massilise koondamise vältimiseks meetmeid. Mitmed riigid laiendasid oma sotsiaalsüsteeme, et hõlmata rohkem inimesi, kes on jäänud tööta, ning vähendasid palkasid (peamiselt riigiteenistujatel). Paljud riigid suurendasid ka rahalist abi sellistele kavadele, mille ülesanne oli mõjutada ettevõtteid töötama osalise tööajaga selle asemel, et töötajaid vallandada.

Aruandes väidetakse, et selliste meetmete abil päästeti tuhandeid töökohti. Kuid meetmete puhul eeldati, et nad jäävad ajutisteks. Nüüd on majandus taastumas ning komisjon hoiatab, et meetmed võivad häirida majanduskasvu ning pikendada tööpuuduse kestmist.

Aruande kohaselt peaksid kõige tugevama majandusega riigid lõpetama töökohtade subsideerimise ja muud töötajate kaitsmise kavad ning minema üle pikaajalistele reformidele, et muuta tööturud paindlikumaks ja kaitstumaks.

Kuid mis saab riikides, kus väljavaated ei ole nii helged? Eriti sellistes riikides, kus majanduse päästmise käigus on tekkinud suur eelarvepuudujääk? Komisjon soovitab seal suunata jõupingutused töökohtade kaitsmiselt töökohtade loomisele, et töötud ei jääks liiga kauaks tegevuseta. Komisjon lisab siiski, et riikide puhul, kus tööpuudus on järgmisel aastal suurim, oleks õigustatud praeguste meetmete säilitamine.

Aruanne edastatakse nüüd liikmesriikide tööhõiveministritele. Tehakse ettevalmistusi üle-euroopaliseks töökohtade ja majanduskasvu kavandamiseks. Varasem Lissaboni strateegia aegub 2010. aastal.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad