Sökväg

Ökad rädsla för diskriminering - 10/11/2009

Metallarbetare i rullstol © EC

Allt fler européer anser att åldersdiskriminering är ett växande problem. Det framgår av den senaste Eurobarometern.

Lågkonjunkturen har gjort att allt fler européer tror att åldern kan göra dem mindre attraktiva på arbetsmarknaden. Det framgår av den senaste EU-enkäten om diskriminering.

Omkring 58 % av européerna anser att åldersdiskriminering är ett utbrett problem i deras land, jämfört med 42 % förra året. Ännu fler – 64 % – tror att arbetssökande på grund av lågkonjunkturen kommer att mötas av fler fördomar.

Men det verkar inte spela någon roll om man är ung eller gammal. Resultaten verkar spegla den höga ungdomsarbetslösheten, men visar också att det främst är personer över 40 som klagar över åldersdiskriminering.

Undersökningen Englishfrançais gjordes under två veckor i maj och juni. Nästan 27 000 personer tillfrågades i de 27 EU-länderna och i Kroatien, Makedonien och Turkiet. Sex former av diskriminering togs upp: etniskt ursprung, kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion.

Även för diskriminering av personer med funktionsnedsättning har européernas uppfattning ändrats. I en liknande undersökning förra året svarade majoriteten att denna typ av diskriminering inte var så vanlig. Nu menade de flesta att det var ett utbrett problem, som troligen kunde bli värre om arbetslösheten fortsätter att stiga.

Men andelen personer som uppger att de själva har diskriminerats eller behandlats orättvist under året – oavsett grund – ligger ändå kvar på 16 %.

Det gäller också när man ser till de enskilda diskrimineringsgrunderna. Det är t.ex. inte fler personer som uppger att de har diskriminerats på grund av ålder eller kön.

Diskriminering av etniska grupper ses fortfarande som det största problemet. Enligt 61 % är det vanligt i deras land, ungefär samma siffra som förra året. Tätt efter ligger nu åldersdiskriminering med 58 %.

Resultaten ska enligt planerna diskuteras vid det europeiska toppmötet om jämlikhet i Stockholm nästa vecka.

EU började göra opinionsundersökningar om diskriminering 2006, som ett led i en kampanj för att upplysa folk om deras rättigheter. Enligt den senaste undersökningen känner bara var tredje europé till sina rättigheter i fråga om diskriminering.

Läs mer om vad EU gör mot diskriminering

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar