Navigacijska pot

Kar 16 % evropskih državljanov žrtev diskriminacije - 10/11/2009

Moški na invalidskem vozičku pri varjenju © EC

Po mnenju večine evropskih državljanov postaja staranje vse večji problem

Po izsledkih najnovejše raziskave javnega mnenja EU o diskriminaciji čedalje več ljudi meni, da jih v času recesije starost ovira pri iskanju zaposlitve.

Za približno 58 % evropskih državljanov je diskriminacija zaradi starosti v njihovi državi danes zelo razširjena (leta 2008 jih je bilo 42 %) Še več, kar 64 %, jih meni, da se bo zaradi gospodarske recesije starostna diskriminacija evropskih delavcev še povečala.

Raziskava pa ne ugotavlja, ali so ljudje zaradi svoje mladosti ali starosti žrtve diskriminacije. Raziskava zaznava spremembo javnega mnenja kot posledico večje brezposelnosti med mladimi, in ugotavlja, da se ljudje, starejši od 40 let, več pritožujejo zaradi starostne diskriminacije.

Raziskavo Englishfrançais so izvedli maja in junija 2009. V njej je sodelovalo skoraj 27 000 anketirancev iz 27 držav članic EU in treh držav kandidatk (Hrvaške, Makedonije in Turčije). Raziskava je zajela šest različnih oblik diskriminacije: etnično, spolno, starostno ter diskriminacijo zaradi invalidnosti, spolne usmerjenosti in verskega prepričanja.

Rezultati raziskave so pokazali tudi zasuk javnega mnenja glede diskriminacije invalidov. V podobni lanski raziskavi je večina anketirancev menila, da je tovrstna oblika diskriminacije redka. Zdaj je za večino ljudi zelo razširjena, stanje pa naj bi se z rastjo brezposelnosti še poslabšalo.

Vendar je delež ljudi, ki so osebno doživeli kakršno koli obliko neenakega obravnavanja v lanskem letu, ostal enak – 16 %.

To velja tudi za tisti del raziskave o diskriminaciji po obliki. Tako se denimo ni povečalo število ljudi, ki so dejansko doživeli starostno in spolno diskriminacijo.

Ljudje še vedno menijo, da je najbolj razširjena diskriminacija zaradi etnične pripadnosti – 61 % (približno enako kot lani) jih meni, da je to vsakdanja oblika diskriminacije v njihovi državi. Zdaj ji tesno sledi starostna diskriminacija (58 % vprašanih).

O rezultatih raziskave bodo razpravljali na evropskem vrhu o enakosti, ki bo naslednji teden v Stockholmu.

Evropska unija je začela z javnomnenjskimi raziskavami o diskriminaciji leta 2006 kot del kampanje za ozaveščanje ljudi glede njihovih pravic. Po zadnji raziskavi samo vsak tretji Evropejec pozna svoje pravice na tem področju.

Več o boju proti diskriminaciji v EU

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave