Navigačný riadok

Osobné skúsenosti s diskrimináciou má 16 % Európanov - 10/11/2009

Zvárač na vozíku © EC

Podľa väčšiny obyvateľov EÚ je diskriminácia na základe veku čoraz rozšírenejší problém.

Ako vyplýva z výsledkov najnovšieho prieskumu EÚ o diskriminácii, súčasná recesia prispieva k tomu, že starší Európania sa cítia znevýhodnení na pracovnom trhu.

Približne 58 % opýtaných vidí diskrimináciu vo svojej krajine ako rozšírený problém, v porovnaní s 42 % v roku 2008. Ešte viac respondentov (64 %) si myslí, že hospodársky pokles bude viesť k častejším prípadom vekovej diskriminácie na trhu práce.

Výsledky prieskumu nemajú ambíciu určiť, či obete diskriminácie boli vnímané ako príliš mladé alebo príliš staré. Poukazujú skôr na fakt, že za zmenou v názoroch verejnosti stojí vysoká miera nezamestnanosti medzi mladými v spojení s vekovou diskrimináciou, na ktorú sa sťažovali väčšinou osoby nad 40 rokov.

Prieskum Englishfrançais prebiehal počas dvoch týždňov na prelome mesiacov máj a jún. Zúčastnilo sa na ňom takmer 27 000 ľudí zo všetkých členských štátov EÚ a z 3 kandidátskych krajín – Chorvátska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko a Turecka. Prieskum sa zaoberal šiestimi formami diskriminácie – na základe rasy, pohlavia, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie a vierovyznania.

Rovnaký posun verejnej mienky sa týka diskriminácie na základe zdravotného postihnutia. Minulý rok sa v podobnom prieskume väčšina respondentov vyjadrila, že takúto formu diskriminácie považuje za zriedkavú. Teraz ide podľa nich o rozšírený jav a očakávajú, že sa v súvislosti s nárastom nezamestnanosti ešte zhorší.

Naproti tomu celkový podiel osôb, ktoré mali v minulom roku osobnú skúsenosť s istou formou nespravodlivého zaobchádzania, predstavuje 16 % (rovnako ako v roku 2008).

Ku zmenám nedošlo ani pri delení diskriminácie podľa typu. Napríklad reálnu skúsenosť s diskrimináciou na základe veku a pohlavia malo rovnaký počet opýtaných.

Ako najzávažnejší problém sa stále javí diskriminácia na základe rasy, ktorú považuje za bežnú 61 % respondentov, čo je približne rovnaké percento ako vlani. Za ňou nasleduje s 58 % veková diskriminácia.

Výsledky prieskumu budú témou diskusií na Európskom samite o rovnosti, ktorý sa koná budúci týždeň v Štokholme.

EÚ začala skúmať názory verejnosti na diskrimináciu v roku 2006 ako súčasť kampane o zvyšovaní povedomia o právach občanov. Najnovší prieskum odhalil, že iba jeden Európan z troch si je vedomý svojich práv v tejto oblasti.

Viac o boji proti diskriminácii v EÚ

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy