Ścieżka nawigacji

16 procent Europejczyków doświadcza dyskryminacji - 10/11/2009

Metalowiec na wózku inwalidzkim © EC

Większość Europejczyków uważa, że dyskryminacja ze względu na wiek jest narastającym problemem.

Jak pokazują wyniki najnowszego badania opinii publicznej w UE recesja zwiększyła wśród Europejczyków przekonanie, iż wiek może stanowić przeszkodę w znalezieniu pracy.

Obecnie około 58 proc. Europejczyków postrzega dyskryminację ze względu na wiek jako powszechny problem w swoim kraju; dla porównania rok temu sądziło tak 42 proc. Więcej, bo aż 64 proc. uważa, iż w wyniku spowolnienia gospodarczego europejscy pracownicy będą mieli do czynienia z jeszcze większą dyskryminacją.

W badaniu nie próbowano ustalić, czy osoby uważające, że doświadczają dyskryminacji uznano za zbyt młode czy zbyt zaawansowane wiekiem. Sugeruje ono jedynie, że zmiana opinii publicznej jest odzwierciedleniem wysokiej liczby bezrobotnych wśród młodych i wskazuje, że ludzie po 40 roku życia częściej skarżą się na dyskryminację ze względu na wiek.

Badanie Englishfrançais prowadzono przez dwa tygodnie maja i czerwca. Ankietowano około 27 tys. osób w 27 krajach UE i 3 państwach starających się o członkostwo – Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Turcji. Pod uwagę wzięto sześć form dyskryminacji: ze względu na pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i religię.

Taką samą zmianę opinii publicznej zaobserwowano w przypadku dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Jeszcze rok temu większość osób ankietowanych w podobnym badaniu uważała tę formę dyskryminacji za rzadko spotykaną. Obecnie przeważa opinia, że jest to zjawisko powszechne, które będzie się nasilać ze względu na rosnące bezrobocie.

Ogólna liczba osób, które twierdzą, że w ciągu minionego roku osobiście doświadczyły pewnego rodzaju dyskryminacji (niesprawiedliwego traktowania) bez względu na jej przyczyny, pozostaje niezmiennie na poziomie 16 procent.

Dane te potwierdziły się, kiedy zjawisko dyskryminacji pogrupowano według rodzaju. Faktycznie nie wzrosła liczba przypadków dyskryminacji ze względu na wiek i płeć.

Za największy problem nadal uważana jest dyskryminacja grup etnicznych. 61 proc. respondentów (prawie tyle samo, co w zeszłym roku) jest tego zdania w odniesieniu do swojego kraju. Prawie tyle samo respondentów, bo 58 proc., za największy problem uważa dyskryminację ze względu na wiek.

Wyniki badania mają zostać omówione na Europejskim Szczycie ds. Równości który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Sztokholmie.

W 2006 r. w ramach kampanii popularyzacji praw przysługujących obywatelom UE zaczęto badać opinię publiczną w kwestii dotyczącej dyskryminacji. Wyniki najnowszego badania wskazują na to, że tylko co trzeci Europejczyk zna przysługujące mu w tym zakresie prawa.

Przeciwdziałanie dyskryminacji w UE

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki