Navigācijas ceļš

16 % aptaujāto eiropiešu ir cietuši no diskriminācijas - 10/11/2009

Metinātājs ratiņkrēslā © EK

Vairums eiropiešu uzskata, ka palielinājusies diskriminācija vecuma dēļ.

Pēdējā ES veiktajā aptaujā par diskrimināciju konstatēts, ka recesijas dēļ palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri uzskata, ka darba tirgū pastāv diskriminācija vecuma dēļ.

Pašlaik apmēram 58 % eiropiešu ir pārliecināti, ka diskriminācija vecuma dēļ viņu valstī ir izplatīta problēma. Pirms gada šis skaitlis bija 42 %. Vēl vairāk ir tādu, kuri uzskata, ka ekonomikas krīzes dēļ šāda veida diskriminācija saasināsies. Šādās domās ir 64 % iedzīvotāju.

Aptaujā netika mēģināts precizēt, vai, pēc iedzīvotāju domām, šādi aizspriedumi ir pret jauniem vai veciem cilvēkiem. No aptaujas secināts, ka sabiedriskā viedokļa maiņa atspoguļo augsto bezdarba līmeni jauniešu vidū. Tāpat arī norādīts, ka par 40 gadiem vecākiem cilvēkiem biežāk nākas saskarties ar diskrimināciju vecuma dēļ.

Minētā aptauja Englishfrançais ilga divas nedēļas (maijā un jūnijā). Tika aptaujāti aptuveni 27 000 cilvēku visās 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī trijās kandidātvalstīs — Horvātijā, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā un Turcijā. Tika pētīts sabiedrības viedoklis par sešiem diskriminācijas paveidiem: etnisku un reliģisku diskrimināciju, kā arī diskrimināciju dzimuma, invaliditātes, dzimumorientācijas vai vecuma dēļ.

Līdzīgas sabiedrības viedokļa pārmaiņas tika konstatētas arī attiecībā uz invalīdu diskrimināciju. Līdzīgā aptaujā, kas notika pirms gada, vairums respondentu norādīja, ka šāda diskriminācija notiek reti. Tagad vairums respondentu uzskata, ka šī problēma ir izplatīta un ka ļoti ticams, ka, bezdarba līmenim palielinoties, tā vēl saasināsies.

Nemainīgs tomēr bija to cilvēku īpatsvars, kuri atbildēja, ka pagājušajā gadā pašiem nācies ciest no diskriminācijas. Tādu ir 16 %.

Mainījušies nebija arī rādītāji attiecībā uz katru no diskriminācijas veidiem atsevišķi. Piemēram, vecuma vai dzimuma dēļ diskriminēto cilvēku skaits nav pieaudzis.

Mazākumtautību diskrimināciju iedzīvotāji joprojām uzskata par visizplatītāko problēmu. 61 % aptaujāto norādīja, ka viņu valstī tā ir parasta parādība. Šis skaitlis ir apmēram tāds pats, kā pagājušogad. Tai šāgada aptaujā uzreiz seko diskriminācija vecuma dēļ (58 % respondentu uzskata, ka tā ir izplatīta problēma).

Aptaujas rezultātus apspriedīs ES sammitā par vienlīdzības jautājumiem. Tas notiks nākamnedēļ Stokholmā.

Sabiedrības viedokli par diskrimināciju Eiropas Savienība sāka pētīt 2006. gadā. Tas notika saistībā ar kādu kampaņu, kuras mērķis bija panākt, lai iedzīvotāji būtu labāk informēti par savām tiesībām. Pēdējā pētījumā konstatēts, ka tikai katrs trešais eiropietis zina savas tiesības šajā jomā.

Plašāk par diskriminācijas apkarošanu ES

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites