Navigációs útvonal

Érte-e már Önt hátrányos megkülönböztetés? - 10/11/2009

Kerekes székben ülő fémmunkás © EC

Az európaiak 16%-a számol be arról, hogy az elmúlt év során hátrányos megkülönböztetés érte, a lakosság többsége pedig úgy véli, hogy egyre nagyobb problémát jelent az életkor alapján megnyilvánuló diszkrimináció.

A hátrányos megkülönböztetés témájában végzett legújabb uniós felmérés szerint Európában jelentősen nőtt azoknak az aránya, akik szerint az életkor hátrányt jelenthet a munkaerőpiacon.

A tavalyi 42%-kal szemben idén már az európaiak közel 58%-a véli úgy, hogy hazájában sokakat érintő probléma az életkor alapján történő diszkrimináció. Ennél is nagyobb – 64% – azoknak az aránya, akik attól tartanak, hogy a gazdasági visszaesés hatására még több európai munkavállalónak lesz majd része életkora miatt hátrányos megkülönböztetésben.

A felmérés nem vizsgálta, hogy a válaszadók szerint napjainkban tapasztalható diszkrimináció a túl fiatalnak vagy a túl öregnek tekintett emberek ellen irányul-e. A közvélemény megváltozása a jelentés szerint a fiatalok körében tapasztalható magas munkanélküliségre vezethető vissza. A beszámoló ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a válaszadók közül a negyven éven felüliek tették leginkább szóvá az életkor alapján megnyilvánuló diszkrimináció problémáját.

A felmérés Englishfrançais re egy kéthetes időszakban, május és június folyamán került sor. A válaszadók az EU 27 tagállamából, és a három uniós tagjelölt országból – Horvátországból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból és Törökországból – kerültek ki, számuk megközelítette a 27 000-et. A felmérés a hátrányos megkülönböztetés hat fajtáját vizsgálta: az etnikai és a nemi hovatartozáson, az életkoron, a fogyatékosságon, a szexuális irányultságon és a vallási meggyőződésen alapuló diszkriminációt.

A fogyatékossággal élőkkel szemben megnyilvánuló hátrányos megkülönböztetés problémájának megítélésében ugyanolyan elmozdulás figyelhető meg, mint az életkorral kapcsolatban. A mostanihoz hasonló, tavaly elvégzett felmérés során a válaszadók többsége még úgy vélte, hogy a diszkrimináció e formája meglehetősen ritka. Most viszont a többség szerint a fogyatékkal élők hátrányos megkülönböztetése általános probléma, mely a munkanélküliség növekedésével várhatóan még súlyosabbá válik.

A fentiekkel ellentétben nem figyelhető meg változás a tekintetben, hogy saját bevallása szerint hány embernek volt része valamilyen okból diszkriminatív bánásmódban az elmúlt év során. Arányuk továbbra is 16%-ot tesz ki.

A közvélemény-kutatók akkor sem tapasztaltak változást, amikor ugyanezt a kérdést a diszkrimináció egyes típusaira – például az életkoron vagy a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetésre – lebontva vizsgálták.

Az európaiak továbbra is az etnikai csoportok elleni diszkriminációt tartják a legnagyobb problémának: 61%-uk látja úgy, hogy olyan jelenségről van szó, mely elterjedt hazájában. Nagyjából ugyanennyien vélekedtek így a kérdésről egy évvel ezelőtt is. Változást jelent azonban, hogy ma már a megkérdezettek 58%-a ítéli hasonlóan súlyosnak az életkor alapján történő diszkriminációt.

A felmérés eredményét várhatóan megvitatják majd az esélyegyenlőség témájában megrendezésre kerülő európai csúcstalálkozó résztvevői is. Az értekezletnek a jövő hét folyamán Stockholm ad otthont.

Az Európai Unió első ízben 2006-ban tartott közvélemény-kutatást a diszkriminációról annak a kampánynak a keretében, mellyel az európai polgárok figyelmét kívánta felhívni jogaikra. A legutóbbi felmérés szerint három európaiból mindössze egy tudja, milyen jogok illetik meg annak érdekében, hogy ne legyen része hátrányos megkülönböztetésben.

Küzdelem a hátrányos megkülönböztetés ellen

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek